Co to jest świadectwo energetyczne?

Świadectwo energetyczne (certyfikat) jest dokumentem sporządzanym na podstawie oceny energetycznej budynku. Polega ona na sporządzeniu charakterystyki energetycznej budynku. Z kolei na jej podstawie przyporządkowuje się budynkowi odpowiednią klasę energetyczną.

Reklama

słoneczkoŚwiadectwo energetyczne określa jakość budynku z punktu widzenia zużycia energii cieplnej. W skrócie mówiąc – świadectwo to dokument mówiący o zużyciu energii cieplnej przez dany budynek.

Takie świadectwo, dla nowych budynków, stanowi niejako uzupełnienie ich projektu. Wykonanie świadectwa dla budynków już istniejących, starych, może być kłopotliwe z powodu na przykład braku pełnej dokumentacji technicznej. W takich przypadkach konieczne jest przeprowadzenie bardzo dokładnej inwentaryzacji budynku i analiza ochrony cieplnej. Sposób sporządzenia tego dokumentu określa Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.11.2008r.

Charakterystykę energetyczną określa się na bazie wskaźnika EP, czyli wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną budynku ocenianego. Obejmuje on energię zużywaną do celów grzewczych, wentylacyjnych, a także przygotowania ciepłej wody użytkowej. EP bierze pod uwagę energię pierwotną, czyli dostarczaną do budynku w odniesieniu do jego powierzchni. Poza wskaźnikiem EP jest również wskaźnik EK – energii końcowej. Określa on roczne zapotrzebowanie tej energii w odniesieniu do wielkości powierzchni budynku.

Certyfikat energetyczny jest bardzo istotnym dokumentem, ponieważ określa jakoś budynku (lub mieszkania) biorąc pod uwagę zużycie energii. Co z kolei pozwala na określenie opłacalności wielu planowanych działań i kosztów z nimi związanych. Certyfikat energetyczny pomaga ustalić przyszłe wydatki na eksploatację budynku.

Stopka autorska: Świadectwo energetyczne – http://www.paszportenergetyczny.com