Zakres tajemnicy zawodowej komornika sądowego

Podobnie jak wielu innych przedstawicieli państwa i funkcjonariuszy publicznych, komornik objęty jest obowiązkiem zachowania tajemnicy państwowej. Nie może przekazywać żadnych informacji na temat swoich działań oraz sytuacji finansowej dłużników. Wszelkie sprawy zawodowe i egzekucje, które prowadzi, objęte są zakresem tajemnicy zawodowej.

Reklama

Podstawy prawne

Nakaz obowiązku tajemnicy zawodowej komornika zaprezentowany jest w ustawie o komornikach sądowych i egzekucjach. Według ustawy funkcjonariusz publiczny zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji związanych z prowadzonym procesem. Podobny obowiązek widnieje w Kodeksie Etyki Zawodowej Komornika, według którego funkcjonariusz objęty jest tajemnicą zawodową bez względu na swój statut. Oznacza to, że sekret nie jest ograniczony w czasie, lecz obejmuje również komorników w czasie spoczynku. Tajemnicy musi przestrzegać także asesor i aplikant komorniczy.

Kontrolę nad komornikiem sprawuje Okręgowa Izba Komornicza oraz Krajowa Rada Komornicza. W przypadku złamania nakazu komornikowi, asesorowi i aplikantowi grożą konsekwencje karne i dyscyplinarne, w postaci nagany, kary pieniężnej, wydaleniem ze służby i zakazem wykonywania funkcji komornika w przyszłości.

Dane wrażliwe

Zakres tajemnicy komorniczej zapisany jest w Kodeksie Etyki Zawodowej Komornika. Według dokumentu sekretem objęte są dane osobowe, oświadczenia, informacje wrażliwe, dokumenty, materiały i akta związane ze sprawą. Poufne są nie tylko dokumenty papierowe, ale również pliki cyfrowe.

Odstępstwa od reguły

Z obowiązku tajemnicy zawodowej może zwolnić komornika wyłącznie Minister Sprawiedliwości, sąd lub prokurator, i to jedynie w sytuacji, gdy odtajnione informacje nie będą zagrażać interesom państwa.

Komornik objęty jest tajemnicą zawodową , przez co nie wolno mu zdradzać informacji na temat danych osobowych, oświadczeń oraz dokumentów związanych ze sprawą. Wyjątek stanowi powołanie funkcjonariusza przed sąd, jako strony lub świadka i zwolnienie przez Ministra Sprawiedliwości, sąd lub prokuraturę. Obowiązek ten jest dobrze znany i nieustannie przestrzegany przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie.

VN:F [1.9.18_1163]
Ocena: 10.0/10 (liczba ocen: 1)


Brak komentarzy... bądź pierwszy, dodaj swój komentarz!

Dodaj komentarz