Czy warto zostać specjalistą ds pozyskiwania funduszy UE?

Specjalista ds. pozyskiwania funduszy unijnych jest osobą wręcz nieocenioną z punktu widzenia przedsiębiorców pragnących pozyskać dodatkowe fundusze na rozwój lub otwarcie własnej działalności biznesowej.

Reklama

Ekspert taki musi jednak posiadać szeroką wiedzę oraz pełen wachlarz umiejętności zawodowych, aby mógł zostać uznany za osobę wiarygodną i godną kontaktu. Kwestię zarobków takiego pracownika biurowego omówimy w dalszej części artykułu, teraz zajmijmy się natomiast predyspozycjami, jakimi powinien on się legitymować, aby poważnie myśleć o ubieganiu się o omawianą posadę.

Jak mówią nam eksperci z firmy szkoleniowej Europoint, zajmującej się szkoleniami unijnymi, specjalista taki musi być biegły w prowadzeniu analiz możliwości pozyskania finansowania dla firm działających w określonej branży oraz charakteryzujących się specyficznym profilem działalności. Zakład produkcyjny może bowiem ubiegać się o dotacje z innej puli niż niewielka firma jednoosobowa, której właściciel pragnie uzyskać dofinansowanie na zakup najpotrzebniejszego wyposażenia i remont lokalu. Aby ekspert ds. pozyskiwania funduszy mógł posłużyć interesantowi wartościową poradą, musi on na bieżąco monitorować oraz przyswajać dane dotyczące zmian w prawie unijnym dotyczącym udzielania pożyczek, dotacji i zapomóg. Jego wiedza powinna również obejmować realizowane w danym roku projekty, ich dostępność dla danych branż gospodarki oraz warunki, jakie petent musi spełnić, aby móc ubiegać się o wsparcie finansowe o określonej w projekcie wartości. Ekspert ds. funduszy unijnych jest także zobowiązany do analizy i weryfikacji raportów bezpośrednio odnoszących się do przebiegu oraz realizacji przedsięwzięć wspieranych oraz dotowanych unijnie. Niejednokrotnie w tym celu konieczna jest współpraca z zewnętrznym księgowym, szczególnie w przypadku określania zasadności wydatków zawartych w kosztorysie stanowiącym część raportu.

Jakie umiejętności powinien prezentować aplikant pragnący zostać specjalistą do spraw pozyskiwania dotacji unijnych? Przede wszystkim musi on charakteryzować się umiejętnością myślenia analitycznego oraz pracy pod presją czasu. Nie bez znaczenia pozostają także komunikatywność, znajomość języków obcych (przede wszystkim języka angielskiego, w którym często przygotowywane są wnioski, biznesplany, jak też – decyzje odnośnie udzielenia dotacji) i umiejętność obsługi komputera oraz urządzeń biurowych. Przejdźmy teraz jednakże do kwestii, która zapewne nurtuje większość czytelników rozważających ubieganie się o nadmienioną pozycję – zarobków uzyskiwanych z tytułu wykonywania takiej pracy.

Płaca jak się okazuje jest jak najbardziej satysfakcjonująca, szczególnie biorąc pod uwagę specyfikę zatrudnienia. Wynagrodzenie eksperta wynosić bowiem może od 3,5 do nawet 4, 5 tysiąca złotych miesięcznie, w zależności od posiadanego doświadczenia oraz ilości odbytych szkoleń. Nie powinno więc dziwić, iż o jedno stanowisko ubiega się niejednokrotnie kilku lub nawet kilkunastu wysoce wykwalifikowanych oraz doświadczonych aplikantów. Oferuje ono bowiem nie tylko pewność zatrudnienia, ale także możliwość dalszego rozwoju zawodowego.

VN:F [1.9.18_1163]
Ocena: 10.0/10 (liczba ocen: 1)


Brak komentarzy... bądź pierwszy, dodaj swój komentarz!

Dodaj komentarz