Jak zorganizować pogrzeb świecki?

Ceremonia pogrzebowa jest przez większość ludzi kojarzona w dość jednoznaczny sposób, czyli z uroczystością w kościele oraz obrzędem odprawianym przez księdza na cmentarzu. Tymczasem istnieją sytuacje, gdy pogrzeb osoby zmarłej musi mieć charakter świecki i wówczas pojawia się pytanie, jak taki rodzaj pochówku zorganizować.

Reklama

Kiedy organizuje się pogrzeb bez obecności księdza?

Według różnych statystyk, około 80-90% mieszkańców Polski to katolicy. Pozostałe 10-20% społeczeństwa stanowią osoby innego wyznania lub osoby nie identyfikujące się z żadną wiarą. To głównie dla tych ostatnich organizuje się pogrzeby o charakterze świeckim, ale nie tylko. Jak się okazuje, ceremonii religijnej kościół katolicki może odmówić osobie ochrzczonej. Dotyczy to przede wszystkim osób, które świadomie wystąpiły z kościoła np. w wyniku apostazji, ale także tych, którzy żyjąc w oderwaniu od kościoła i wbrew jego zasadom, nie wyraziły przed śmiercią żalu i pokuty. Nierzadko zdarza się też, że osoba zmarła, mimo że była wychowana w duchu religii katolickiej, w swojej ostatniej woli zabrania rodzinie organizowania ceremonii pogrzebowej z udziałem księdza.

Kto organizuje pogrzeb o charakterze świeckim?

Pochówek świecki organizowany jest przez niektóre zakłady pogrzebowe i to do nich należy się zgłosić w przypadku takiej potrzeby. Warto pamiętać, że nie ma sztywnych zasad co do organizacji takiej uroczystości i tak naprawdę każdy zakład pogrzebowy może mieć inną ofertę. Na przykład oferowany przez warszawski zakład Memento Mori pogrzeb świecki jest trwającą około godziny uroczystością z udziałem Mistrza Ceremonii, której scenariusz opracowywany jest każdorazowo w konsultacji z bliskimi zmarłego. Ceremonia najczęściej odbywa się w Sali Pożegnań, a następnie przy grobie osoby zmarłej. Oprócz mowy pożegnalnej wygłoszonej przez Mistrza Ceremonii uroczystość bywa uświetniana oprawą muzyczną, odtwarzaną na sprzęcie muzycznym lub graną na żywo przez muzyków.

Pochówek świecki odbywa się zwykle na cmentarzu komunalnym, ale w niektórych sytuacjach może być także zorganizowany na cmentarzu wyznaniowym. Na przykład, gdy w danej miejscowości znajduje się wyłącznie cmentarz parafialny, parafia nie może odmówić pogrzebu świeckiego, gdyż tak stanowią przepisy. Warto pamiętać, że z tytułu poniesionych kosztów organizacji pogrzebu (z księdzem lub bez) osoby do tego uprawnione mogą ubiegać się o zasiłek pogrzebowy z ZUS.

VN:F [1.9.18_1163]
Ocena: 0.0/10 (liczba ocen: 0)


Brak komentarzy... bądź pierwszy, dodaj swój komentarz!

Dodaj komentarz