Jak uniknąć podatku od sprzedaży nieruchomości?

Sprzedaż nieruchomości jest czynnością cywilnoprawną podlegającą opodatkowaniu. Wynika to z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która mówi, że kwota uzyskana ze zbycia nieruchomości, jej części, czy udziałów w niej, stanowi przychód podatnika i wiąże się z obowiązkiem zapłaty 19% podatku dochodowego. Obowiązek zapłaty podatku powstaje tylko wówczas, gdy sprzedaż nastąpiła przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie czy wybudowanie nieruchomości.

Co, jeśli do sprzedaży dojdzie przed upływem 5 lat?

Jeśli do sprzedaży dojdzie przed upływem 5 lat, a kwota transakcji będzie równa kwocie nabycia, zbywca nie zapłaci podatku. Może się również zdarzyć, że sprzedający nie uzyska przychodu podlegającego opodatkowaniu, bo np. spadły ceny nieruchomości, albo wartość domu uległa obniżeniu na skutek dewastacji. Należy się jednak liczyć, że w przypadku rażącego zaniżenia  wartości nieruchomości, urząd skarbowy ma prawo  sprawdzić  wiarygodność transakcji. W przypadku jej zakwestionowania nałoży mandat skarbowy oraz zobliguje sprzedającego do zapłaty zaległego podatku wraz z odsetkami.

Ulga mieszkaniowa  –  jak z niej skorzystać?

Podatek od sprzedaży nieruchomości nie podlega opłacie, jeśli uzyskane środki zostaną w całości przeznaczone na własne cele mieszkaniowe, np.:

– zakup mieszkania, domu lub działki budowlanej,

– nabycie własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,

– spłatę kredytu zaciągniętego na zakup domu/mieszkania, pod warunkiem, że umowa została sporządzona przed zbyciem posiadanej wcześniej nieruchomości,

– zakup materiałów na budowę lub remont domu.

Podatnik zobowiązany jest poinformować właściwy urząd skarbowy o zamiarze skorzystania z ulgi. W zeznaniu podatkowym PIT-39 wykazuje przychód (nie mylić z dochodem!) ze sprzedaży nieruchomości i określa wysokość kwoty, którą przeznaczy na własne cele mieszkaniowe. Może to być całość lub część przychodu. Czas rozliczania ulgi wynosi 3 lata podatkowe. Wydatki muszą być udokumentowane fakturami lub umowami. Od kwoty nierozliczonej, podatnik uiszcza podatek wraz z odsetkami.

VN:F [1.9.18_1163]
Ocena: 10.0/10 (liczba ocen: 1)


Brak komentarzy... bądź pierwszy, dodaj swój komentarz!

Dodaj komentarz