Odbojniki – podstawowe zasady prawidłowego doboru

W środowisku przemysłowym dochodzi do nadmiernego wytwarzania wibracji, czego przyczyną mogą być np. pracujące silniki maszyn. Drgania są wyjątkowo niekorzystnym zjawiskiem, które wywiera negatywny wpływ nie tylko na konstrukcję budynku, ale również na wszystkie osoby w nim przebywające. Zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, należy dążyć do ograniczenia wibracji i ich szkodliwego wpływu. Temu właśnie służą odbojniki, zwane też wibroizolatorami.

Odbojniki – co to takiego?

Odbojnik ma za zadanie pochłaniać energię drgań, powstających pod wpływem działania siły impulsowej lub okresowo zmiennej. W ten sposób zapobiega przenoszeniu wibracji na ściany budynku, chroniąc jego elementy konstrukcyjne. Drgania, zwłaszcza w znacznym natężeniu, stanowią poważne zagrożenie dla konstrukcji nośnej.

Gumowe odbojniki

W momencie, gdy wibracja zostaje przeniesiona na element budynku, zaczyna on osiągać częstotliwość rezonansową. W ten sposób powstają uszkodzenia, które mogą mieć bardzo poważne skutki. Drgania są również potencjalnie szkodliwe dla organizmu człowieka. Stosując odbojniki, np. jako podstawę pod maszynami, można znacząco ograniczyć niekorzystne zjawiska.

Jak dobrać odbojnik?

Aby odbojniki mogły spełniać swoje zadanie, muszą zostać dobrane specjalnie dla konkretnego środowiska pracy. Pod uwagę należy brać przede wszystkim rodzaj maszyn, z którymi wibroizolatory mają pracować. Niezwykle istotną informację jest także częstotliwość drgań, jakie wytwarza pracujący silnik danego urządzenia. Nie bez znaczenia jest także rodzaj otworów, jakie mają być nawiercone w podstawie.

Czasami zdarza się, że ze względu na specyficzne miejsce pracy, odbojniki muszą spełniać szereg wymagań specjalnych. Nie każdy odbojnik może zostać zakwalifikowany do kontaktu z wysoką temperaturą lub środowiskiem agresywnym. Prawidłowy dobór wibroizolatorów staje się możliwy dopiero po uwzględnieniu wszystkich tych czynników.

Jakie odbojniki należy stosować?

Maszyny różnego rodzaju stwarzają specyficzne środowisko, które determinuje dobór konkretnego rodzaju odbojników. Do pracy z obrabiarkami należy dobrać odbojniki talerzowe. Ich ilość powinna zostać ustalona w oparciu o ciężar maszyny. Ważnym czynnikiem jest także ilość otworów w podstawie. Ilość odbojników powinna pozwalać na optymalny rozkład ciężaru, przez co nie dojdzie do przeciążenia jednego lub kilku z nich.

Kolejną grupą urządzeń, emitujących znaczne drgania, są sprężarki, wentylatory i pompy. Bardzo częsta zdarza się, że tego typu urządzenia nie są przystosowane do pracy z odbojnikami. W takiej sytuacji niezbędne staje się użycie ramy pośredniej, która pozwoli na usztywnienie podstawy maszyny.

Szczególe wymogi względem wibroizolatorów przedstawiają prasy i inne urządzenia o skokowym charakterze siły dynamicznej. Wynika to z faktu, że urządzenia te wymagają niezwykle stabilnej podstawy. Dobierając odbojniki, należy zwrócić uwagę na ich prawidłowe rozmieszczenie. W przypadku, gdy trudno jest uzyskać odpowiedni efekt, należy zastosować płytę pośrednią.

Takie rozwiązanie nie tylko zwiększy stabilność układu, ale pozwoli także na zastosowanie większej ilości odbojników, przy jednoczesnym zachowaniu rozstawu, który pozwoli na jednakowe obciążenie każdego z nich. Do maszyn o działaniu udarowym wskazane jest stosowanie odbojników talerzowych. Zaleca się, aby obciążenie stateczne każdego z odbojników nie przekraczało 50 proc. maksymalnego obciążenia jednostkowego.

Jesli szukasz opisywane sprzętu, zainteresuj się firmą Wibroizolacja Polska tworzacą odbojniki dla przemysłu.

VN:F [1.9.18_1163]
Ocena: 0.0/10 (liczba ocen: 0)


Brak komentarzy... bądź pierwszy, dodaj swój komentarz!

Dodaj komentarz