Śląski rynek nieruchomości komercyjnych

Młodzi Polacy coraz częściej zakładają własne działalności gospodarcze – wynika z ubiegłorocznego raportu przygotowywanego przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej. Niewątpliwą zachętą do założenia własnego biznesu jest dobrze rozwijający się rynek nieruchomości i gruntów. Niestety nie w każdym regionie Polski spotkać można grunty o wysokich parametrach inwestycyjnych. Na słabą jakość tych właściwości wpływać mogą zarówno czynniki lokalizacyjne, jak i geologiczne.

Według danych udostępnionych przez Komisję Europejską aż 6 na 10 młodych Polaków (do 25 roku życia) chciałoby prowadzić własny biznes. Jednymi z najważniejszych powodów skłaniających do założenia własnej firmy jest możliwość rozwoju, chęć wejścia w „nowy start”, zyskanie nowych możliwości zawodowych oraz chęć realizacji pragnień i marzeń. Wśród tzw. negatywnych powodów najczęściej wymieniane są rosnące bezrobocie, utrata pracy , problemy w firmie, obawa utraty pracy i brak środków na utrzymanie. Do założenia własnej firmy na Śląsku skłonić może niewątpliwie dobra pozycja inwestycyjna w miastach zlokalizowanych niedaleko siebie. Dobre połączenia komunikacyjne w regionie pozwalają bowiem na swobodną migrację klientów między największymi śląskimi miastami. W tych właśnie miastach zauważyć można znaczny wzrost popytu na grunty pod projekty tzw. industrialne.

Rynek o wysokich parametrach popytowych, czyli tak zwany rynek „industrialny”, wzbogacony o nowoczesne linie komunikacyjne (autostrady A1 i A4, Drogowa Trasa Średnicowa, E75-S1) został podzielony na kilka subregionów, łączących kilka miast w jeden węzeł inwestycyjny. Dobra organizacja komunikacyjna na tych terenach pozwala nie tylko na szybkie dotarcie do klienta, ale także oszczędność czasu i wygoda jego podróży. Wszystkie działania powzięte do budowania sprawnych systemów komunikacyjnych w regionie, powodują powstanie tzw. lokalizacji inner cit. Cechą charakterystyczną tych terytoriów, są licznie tworzone miejskie centra dystrybucyjne kierujące swoje produkty i usługi do lokalnych społeczności. Niestety, sporo terenów inwestycyjnych w regionie jest wykluczonych z powodów szkód górniczych czy też zanieczyszczeń wynikających z wcześniejszych działalności (huty, elektrociepłownie itp.). Dlatego też podaż gruntów na tych terenach jest znacznie obniżona w porównaniu do rynku zbytu w innych częściach kraju. Średnia cena pod inwestycję przemysłową na Górnym Śląsku w dobrej lokalizacji to koszt rzędu od 120 do 180 zł za mkw. Cena terenów usytuowanych w okolicach głównych węzłów komunikacyjnych waha się w granicach 160 – 180 zł za mkw.

Mimo wielu niedogodności terenowych, województwo Śląskie zostało wyróżnione w raporcie „Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski”. Wśród czynników wpływających na przyznanie najwyższych not, znalazł się wspomniany metropolitarny charakter regionu, przemysłowe tradycje połączone z dobrze prosperującym rynkiem produkcyjnym, wykształcony rynek pracy wśród specjalistów oraz nieźle funkcjonująca dostępność transportowa.

Źródło: artykuł powstał w oparciu o materiały dostarczone przez Metropolis – nieruchomości komercyjne

VN:F [1.9.18_1163]
Ocena: 0.0/10 (liczba ocen: 0)


Brak komentarzy... bądź pierwszy, dodaj swój komentarz!

Dodaj komentarz