Produkty ekologiczne – postaw na jakość i naturalność

Aktualnie na świecie obserwujemy coraz większe zanieczyszczenie środowiska, wyczerpywanie się nieodnawialnych zasobów surowcowych, nadmierną chemizację gleby, oznaki trwałej degradacji środowiska zwłaszcza w regionach wysokiego uprzemysłowienia itp. Zaowocowało to powstaniem przeróżnych ruchów ekologicznych oraz poszukiwaniem sposobów na uświadamianie społeczeństw.

Reklama

produkty ekologiczneCoraz bardziej na znaczeniu zyskuje wytworzenie w społeczeństwach tak zwanej świadomości ekologicznej i przełożenie jej na codzienne zachowania konsumpcyjne. To my, konsumenci odpowiadamy za to, co kupujemy. Podejmując decyzję zakupu konsument powinien brać pod uwagę czy jest to produkt zdrowy dla niego i przyjazny dla środowiska naturalnego, czy nie kupuje produktów niepotrzebnych lub w nadmiernej ilości.

Produkt ekologiczny to wynik rolnictwa ekologicznego, zrównoważonego pod względem ekologicznym, ekonomicznym i społecznym systemu produkcji rolnej bazującego na procesach zachodzących w przyrodzie, z zachowaniem naturalnych cech środowiska, w którym powstał (W. Łukasiński). Według najnowszego rozporządzenia UE produkt ekologiczny charakteryzuje się zwartością co najmniej 95% składników pochodzenia naturalnego. W UE obowiązuje specjalny system ochrony i promocji żywności ekologicznej, co realizowane jest poprzez wyróżnianie znakami potwierdzającymi jakość wyrobów rolno-spożywczych, spełniających określone kryteria. Produkty takie wyróżnia wysoka jakość, ze względu na pochodzenie surowców z gospodarstw ekologicznych, w których stosowane są określone metody produkcji, natomiast teren ich położenia cechuje: czysta gleba, powietrze i woda, brak zanieczyszczenia wpływem przemysłu czy infrastruktury komunalnej.

Popyt na produkty ekologiczne z roku na rok rośnie. W 2005 roku w Unii Europejskiej liczącej 25 krajów, około 6 mln hektarów uprawiano w sposób ekologiczny lub przekształcono w uprawy ekologiczne. Jednak zdecydowanie największy udział światowego rolnictwa ekologicznego przypada na Australię (39%), natomiast najmniejszy na Afrykę (3%). Polskę cechuje rolnictwo tradycyjne, słabo zmechanizowane i chemizowane, co stanowi podstawę i szansę szybkiego rozwoju rolnictwa ekologicznego. Na dzień dzisiejszy najwięcej gospodarstw ekologicznych znajduje się w województwie małopolskim i podkarpackim.

Na świecie panuje trend ekologizacji konsumpcji zwłaszcza w krajach wysoko rozwiniętych. Świadczy o tym nie tylko coraz częstsze wybieranie przez konsumentów produktów ekologicznych, ale również racjonalne wykorzystywanie dóbr konsumpcyjnych, ograniczanie konsumpcji dóbr, które tworzą groźne odpady pokonsumpcyjne (np. opakowania foliowe) czy konsumowanie dóbr, które nie pochodzą z niehumanitarnych hodowli zwierząt.

Stopka autorska: produkty ekologiczne – http://storeko.pl

VN:F [1.9.18_1163]
Ocena: 9.5/10 (liczba ocen: 2)


Brak komentarzy... bądź pierwszy, dodaj swój komentarz!

Dodaj komentarz