Praca dyplomowa – jak uniknąć popełnienia plagiatu?

Pisząc pracę dyplomową w bardzo prosty sposób, często nieświadomie, możemy popełnić plagiat. Niestety dopuszczenie się takiego działania jest równoznaczne z  poniesieniem odpowiedzialności zarówno karnej, jak i akademickiej. By uniknąć tych nieprzyjemności przed rozpoczęciem pisania pracy dyplomowej warto dowiedzieć się czym jest plagiat oraz jak go uniknąć i stosować się do obowiązujących zasad.

Reklama

Co to jest plagiat?
Plagiat pochodzi od łacińskiego słowa plagiarius, co znaczy wyzyskiwacz oraz plagiator, czyli osoba, która dopuszcza się plagiatu.

Plagiat to użycie cudzych treści utworu bez ujęcia ich w cudzysłów oraz bez podania źródła ich pochodzenia. Jest to naruszenie własności intelektualnej w zakresie różnych dziedzin twórczości.

Zdarza się, że plagiat mylony jest z kompilacją lub parafrazą.

Kompilacja – czym jest?
Kompilacja jest to łączenie lub zestawienie fragmentów dzieł innych twórców. Polega na tworzeniu nowych relacji, układów, powiązań, kombinacji różnych elementów w oparciu o koncepcje zapożyczone z nie swoich prac. Jest to więc proces przetwórczy i stanowi próbę stworzenia własnego dzieła, przy podaniu źródła inspiracji.

Plagiat w przeciwieństwie do kompilacji jest wynikiem nagannych działań, które są przywłaszczeniem cudzej pracy i pomysłu. Niektórzy autorzy przepisują fragmentu kilku prac, a następnie łączą je mechanicznie w jedną całość, bez żadnego własnego wkładu, aby powstało nowe działo badawcze albo naukowe.

Parafraza – czym jest?
Z kolei parafraza jest swobodną przeróbka tłumaczenia lub tekstu, która w różnym stopniu rozwija bądź modyfikuje oryginalną treść, zachowując przy tym sens przekazu. Zatem można powiedzieć, że parafrazuje osoba, która przeczytała oraz przeanalizowała tekst bądź treść  publikacji, a następnie zapisuje ją własnymi słowami.

Parafraza jest możliwa do zrozumienia wtedy gdy odnosi się do powszechnie znanego utworu bądź publikacji. Nie jest ona plagiatem jednakże odnosząc się do  jakieś treści należy umieścić odsyłacz.

Jak wykrywa się plagiat?
Obecnie większość wydawnictw oraz uczelni korzysta z systemu antyplagiatowego.  Pozwala on na szybkie wykrycie plagiatu, poprzez umożliwienie dostępu od ogólnopolskiej bazy utworów.  Pomaga  on ustalić, czy sprawdzana praca nie została już wcześniej przedstawiona na innych uczelniach.  Program ten ułatwia funkcjonowanie uczelni oraz utrzymuje prace studentów na wysokim poziomie.x

Stopka autorska: We współpracy z  iPrace.pl

VN:F [1.9.18_1163]
Ocena: 9.0/10 (liczba ocen: 1)


Brak komentarzy... bądź pierwszy, dodaj swój komentarz!

Dodaj komentarz