Jak powinien wyglądać poprawny plan pracy magisterskiej?

Spis treści, inaczej zwany planem pracy, jest wykazem jej zawartości merytorycznej. Stanowi konkretyzację  tematu i tytułu pracy i najczęściej jest  umieszczany po stronie tytułowej. Poprawne napisanie spisu treści jest kluczowe i wiążące w dalszym procesie tworzenia swojego ‚ dzieła’. Określa bowiem kształt pracy oraz pokazuje jej przebieg. Plan powinien ujmować wszystkie ważne dla całości zagadnienia. To charakter każdej pracy decyduje o zakresie jej planu, o tym czy będzie on mniej – czy bardziej szczegółowy. Plan pomaga w uporządkowaniu wiedzy, jednak przed jego stworzeniem należy dobrze przemyśleć jego strukturę.

Reklama

Zacznijmy od wyglądu samego szkieletu pracy, czyli od przykładowego wzoru takiego spisu treści (planu pracy):

Wstęp /Wprowadzenie

Rozdział I. Problematyka badań w świetle literatury przedmiotu.
Podrozdział 1.1.
Podrozdział 1.2.
Podrozdział 1.3.

Rozdział II. Założenia metodologiczne i organizacja badań własnych.
Podrozdział 2.1.
Podrozdział 2.2.
Podrozdział 2.3.

Rozdział 3. Analiza i interpretacja wyników badań własnych.
Podrozdział 3.1
Podrozdział 3.2.
Podrozdział 3.3.

Zakończenie/ Wnioski/ Podsumowanie
Bibliografia / Wykaz literatury/ Spis tabel/ Spis rysunków/ Spis wykresów
Aneks lub załącznik wraz ze spisem zawartości

Jak wynika z powyższego wzoru, każdy spis treści powinien zawierać rozdziały z osobnymi tytułami do każdego z nich. Pod każdym rozdziałem znalazły się podrozdziały. Należy przy tym pamiętać o zachowaniu odpowiednich proporcji pracy – np. praca magisterska musi zawierać więcej niż dwa rozdziały.  Powinniśmy również unikać sytuacji, w której rozdział będzie zawierał tylko jeden podrozdział. Jeśli będziemy stosować się do tych wskazówek, to nasze ‚dzieła’ będą przejrzyste i czytelne.

W odniesieniu do prac badawczych (np. magisterskich lub inżynierskich), to ich spisy treści powinny zawierać rozdziały, dotyczące sfery metodologicznej oraz analitycznej. Natomiast praca licencjacka powinna opierać się głównie na podejściu do problemu badawczego – w odniesieniu do literatury przedmiotu. Zazwyczaj każda praca dyplomowa zawiera minimum trzy rozdziały. Praca licencjacka składa się zazwyczaj z dwóch rozdziałów teoretycznych i jednym opisującym praktyczne zagadnienie. Praca magisterska to także zazwyczaj trzy choć często cztery lub nawet pięć rozdziałów. W pracach magisterskich absolutnie niezbędne są dwa rozdziały badawcze: metodologia badań i analiza badań.

Spis treści jest takim mini streszczeniem Naszej pracy. Pokazuje jej charakter i przebieg oraz ujawnia w jaki sposób organizowaliśmy Nasze działania i na co zwróciliśmy szczególną uwagę podczas pisania Naszego ‚dzieła’. Spis treści powinien zawierać wszystkie ważne zagadnienia, które znajdą się później w Naszej pracy i będą miały decydujący wpływ na jej strukturę. Zatem pamiętajmy o tym, żeby spis treści był kompletny. Nie może w nim brakować kluczowych elementów, które już wcześniej zapowiedzieliśmy w temacie pracy. Powinniśmy również zwrócić uwagę na to, że w planie pracy muszą być zawarte wszystkie podtytuły, które później zostaną wyszczególnione w tekście głównym.

Stopka autorska: praca magisterska – http://www.pracedyplomowe.edu.pl/

VN:F [1.9.18_1163]
Ocena: 10.0/10 (liczba ocen: 1)


Brak komentarzy... bądź pierwszy, dodaj swój komentarz!

Dodaj komentarz