Przypisy w pracy naukowej

Praca naukowa musi być pisana zgodnie z obowiązującymi w środowisku naukowym zasadami określającymi sposób jej redagowania oraz konstrukcję. Tym samym każda rozprawa składa się z rozdziałów, bibliografii, aneksów oraz spisu treści, a także tekstu głównego oraz przypisów.

Reklama

pisanie pracyWydaje się, że najważniejszą częścią pracy naukowej jest tworzący poszczególne rozdziały tekst główny, w którym autor przedstawia zasadnicze zagadnienia związane z analizowanym tematem. Jednak równie ważne są przypisy funkcjonujące w tekście głównym jako rodzaj odsyłaczy do dodatkowych informacji istotnych w kontekście danego fragmentu pracy. Taką dodatkową adnotacją może być:

  • zapis bibliograficzny wskazujący źródło (pełna nota bibliograficzna z podaniem strony), z którego autor korzystał przy redagowaniu danego fragmentu rozdziału,
  • odnośnik wskazujący inne źródła (przywołane w formie zapisu bibliograficznego) poświęcone zagadnieniom analizowanym przez autora w danym fragmencie rozdziału,
  • komentarze autora zawierające dodatkowe wyjaśnienia lub uzupełniające tekst główny,
  • komentarze będące rozwinięciem informacji podanej we fragmencie rozdziału,
  • objaśnienia dotyczące terminów,
  • objaśnienia zawierające szerszą interpretację zagadnienia,
  • poglądy samego autora lub innych autorów, do których on się odwołuje,
  • nota biograficzna.

Przypisy są to więc wszelkie dodatkowe informacje, komentarze, objaśnienia ściśle związane z tekstem głównym, ale bezpośrednio odnoszące się do konkretnego fragmentu bądź sformułowania. Zasadniczo zamieszcza je sam autor podczas redagowania rozprawy naukowej, ale odsyłacze mogą również wstawić osoby redagujące pracę i odpowiedzialne za ostateczny jej kształt. Taka sytuacja najczęściej ma miejsce, gdy praca naukowa została przeznaczona do publikacji lub poddano ją tłumaczeniu.

Każdy przypis składa się z dwóch części – odsyłacza oraz treści. Odsyłacz to najczęściej cyfra znajdująca się w tekście głównym, tuż nad fragmentem, do którego zastosowano przypis. Może się również zdarzyć, że odsyłacz będzie miał formę gwiazdki lub innych znaków. Treść natomiast może znajdować się na końcu każdej strony, w formie tzw. przypisów dolnych, zapisana mniejszą czcionką i oddzielona od tekstu głównego linią. Praktykowane są również tzw. przypisy końcowe, kiedy to treść zamieszczana jest na końcu publikacji, w części oznaczonej jako „Przypisy”.

Przypis jest bardzo ważnym elementem każdej pracy naukowej, ponieważ świadczy o jej wartości i merytorycznym opracowaniu. Nie tylko wskazuje szereg wykorzystanych opracowań, ale oddaje też rzeczywistą wiedzę autora analizującego temat. Tym samym staje się wartościowy również dla czytelnika, zapewniając dodatkowy kontekst analityczny i interpretacyjny.

Stopka autorska: Przy współpracy z Pisanie.co

VN:F [1.9.18_1163]
Ocena: 10.0/10 (liczba ocen: 1)


Brak komentarzy... bądź pierwszy, dodaj swój komentarz!

Dodaj komentarz