Ubezpieczenie na życie z dodatkową polisą „pomoc na raka”

Wśród wielu dostępnych ubezpieczeń coraz częściej wybierane są polisy na życie, które mogą być poszerzone o dodatkowe zabezpieczenie na wypadek zachorowania na raka.  Forma ubezpieczenia i zakres gwarantowanych świadczeń zależą od indywidualnej oferty wybranego towarzystwa ubezpieczeniowego.

Reklama

Polisa na życie to tzw. ubezpieczenie terminowe, wykupywane na lata, gwarantujące świadczenia pieniężne bliskim ubezpieczonego w razie jego śmierci. Wsparcie finansowe otrzymają tylko tzw. uposażeni, czyli te osoby, które zostały wskazane w umowie zawartej z wybranym towarzystwem ubezpieczeniowym. Wysokość takiego świadczenia uwarunkowana jest wysokością składek wpłacanych co miesiąc lub co kwartał, a często też długości samej umowy. Polisa na życie może zostać poszerzona o dodatkowe opcje, które gwarantują świadczenia pieniężne w razie wypadku, inwalidztwa, rehabilitacji, niezdolności do pracy czy ciężkiej choroby.

Formą dodatkowego ubezpieczenia w ramach polisy na życie jest świadczenie wypłacane w razie zdiagnozowania nowotworu. Ten rodzaj ubezpieczenia obejmuje tzw. „złośliwe” odmiany nowotworu, wymagające długotrwałego leczenia, na które składają się skomplikowane i niestety często kosztowne terapie. Pozostałe rodzaje nowotworów, w tym zdiagnozowane we wczesnym stadium, nie są obejmowane tego typu ubezpieczeniami. Osoba ubezpieczona, już po zdiagnozowaniu choroby, ma możliwość skorzystania z konsultacji z lekarzem specjalistą w celu uzyskania informacji na temat choroby i przebiegu leczenia. Ubezpieczenia zapewniające pomoc finansową w sytuacji zdiagnozowania nowotworu dostępne są na różnych warunkach, dlatego zawsze trzeba dokładnie zapoznać się ze szczegółami polisy.

Ubezpieczenie na wypadek zachorowania na raka zapewnia środki pieniężne potrzebne w procesie leczenia, już od momentu zdiagnozowania choroby. Dlatego, oprócz wspomnianych konsultacji ze specjalistą onkologiem, ubezpieczony ma prawo do badań laboratoryjnych (histopatologiczne, biopsja) i diagnostycznych przy użyciu sprzętu medycznego, jak USG, tomografia czy rezonans magnetyczny. Ponadto wypłacane świadczenie pozwala pokryć koszty chemioterapii i radioterapii do 5 cykli, a dodatkowa renta zakupić leki niezbędne w procesie leczenia. Badania i opieka lekarska świadczona jest w wielu placówkach, które podjęły w tym zakresie współpracę z wybranym towarzystwem ubezpieczeniowym.

W ramach pomocy określonej w umowie ubezpieczeniowej może znajdować się szereg konsultacji z lekarzem onkologiem i lekarzami innych specjalizacji, w tym pomoc ze strony psychoonkologa, psychologa i terapeuty. Osoba chora może również liczyć na wsparcie pielęgniarki (w tym również w warunkach domowych), transport medyczny, a także pomoc w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego. Ważnym punktem polisy jest bieżąca informacja o placówkach medycznych i aktualnych terminach pozwalających jak najszybciej podjąć wymagane leczenie.

Zakres świadczeń ujętych ubezpieczeniem na wypadek zachorowania na nowotwór może być zróżnicowany, w zależności od wysokości sumy ubezpieczenia i okresu jego trwania. Towarzystwa ubezpieczeniowe oferujące tego typu polisy mogą brać też pod uwagę wiek ubezpieczonego i ryzyko wystąpienia u niego choroby nowotworowej. Dlatego na rynku ubezpieczeniowym polisy na wypadek zachorowania na raka dostępne są w pakietach o różnym zakresie świadczeń.

Stopka autorska: Źródło: PomocNaRaka.pl

VN:F [1.9.18_1163]
Ocena: 10.0/10 (liczba ocen: 1)


Brak komentarzy... bądź pierwszy, dodaj swój komentarz!

Dodaj komentarz