Jak kupować i sprzedawać na rynku Forex?

Istotą rynku Forex jest dokonywanie transakcji na parach walutowych. W rzeczywistości nie polegają one na fizycznym kupowaniu / sprzedawaniu walut, ale na zawieraniu kontraktów związanych z konkretnymi parami walutowymi. W zależności od tego, w którym momencie inwestor sprzeda / kupi parę walutową, będzie można mówić o zyskach lub stratach.

Reklama

Chcąc poznać specyfikę rynku Forex, warto zapisać się na szkolenia online. Podczas zajęć prowadzonych przez ekspertów, można zdobyć wiedzę na temat zasad dokonywania transakcji na parach walutowych.

Cena kupna a cena sprzedaży

Każdy uczestnik szkolenia online zdobywa na początku wiedzę z zakresu zawierania transakcji. Już na samym wstępie trzeba zapoznać się z ceną kupna oraz ceną sprzedaży walut. Ważne jest, by nie mylić obu pojęć, ponieważ to pozwoli na podejmowanie korzystnych decyzji.

Bid to cena kupna – kurs, po jakim konkretna waluta kupowana jest na rynku. To właśnie tą wartością inwestor powinien się sugerować, jeśli chce sprzedać walutę.

Ask to cena sprzedaży – kurs, zgodnie z którym waluta jest sprzedawana. Na tę wartość inwestor musi zwrócić uwagę, jeśli chce nabyć konkretną walutę.

Pozycja krótka a pozycja długa

Z transakcjami na rynku Forex nieodłącznie wiążą się kolejne dwa pojęcia: pozycji krótkiej oraz pozycji długiej.

Z pozycją krótką inwestor ma do czynienia, jeśli dochodzi do sprzedaży pary walutowej, licząc na spadek cen. Natomiast pozycja długa to zakup pary walutowej, licząc na wzrost cen.

Zasada sprzedaży / kupna pary walutowej

Każdy początkujący inwestor (bez względu na to, czy kończy szkolenia online czy samodzielnie zdobywa wiedzę), musi zapoznać się z zasadami sprzedaży / kupowania pary walutowej.

Warto mieć świadomość, że zakup konkretnej pary tak naprawdę oznacza zakup waluty bazowej (pierwszej waluty w parze), przy jednoczesnej sprzedaży waluty kwotowanej (zajmuje drugą pozycję w parze walutowej).

Jeżeli inwestor decyduje się na sprzedaż pary walutowej, w rzeczywistości sprzedaje walutę bazową, a kupuje – kwotowaną.

Jak sprzedać parę walutową, by zarobić na spadku?

Charakterystyczna dla rynku Forex jest możliwość osiągania zysków nie tylko w przypadku wzrostu kursu walutowego. Prawidłowa ocena zbliżającej się sytuacji na rynku walutowym pozwala także zarobić w przypadku spadku.

Dochodzi do tego wówczas przy założeniu, że wartość konkretnej pary walutowej będzie w najbliższym czasie spadać, a inwestor podejmie decyzję o sprzedaży. Cały czas należy bowiem pamiętać, że sprzedaż pary walutowej tak naprawdę polega na sprzedaży waluty bazowej, a zakupie waluty kwotowanej. Jeżeli inwestor zakupi walutę kwotowaną i za jakiś czas ponownie kupi walutę bazową (gdy będzie ona miała znacznie niższy kurs niż do tej pory), wówczas może liczyć na zysk. Istotne znaczenie ma to, by „wyczuć” odpowiedni moment – taki, w którym waluta bazowa będzie charakteryzowała się możliwie jak najniższym kursem.

VN:F [1.9.18_1163]
Ocena: 0.0/10 (liczba ocen: 0)


Brak komentarzy... bądź pierwszy, dodaj swój komentarz!

Dodaj komentarz