Trudności w przewidywaniu kursów na podstawie analizy fundamentalnej

Prognozowanie kursów walutowych przebiega w różny sposób, a podstawą tych przewidywań mogą być różnorodne czynniki. Jedną z popularniejszych metod, którą wykorzystują profesjonalni inwestorzy rynku Forex, jest analiza fundamentalna. Za jej pomocą można przewidzieć zmiany kursów poszczególnych walut w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne. Które czynniki wywierają największy wpływ na wartość wybranej waluty? Na czym polega ta metoda? Czy posiadając wszystkie niezbędne dane można z powodzeniem ustalić zachowanie waluty?

Reklama

Główne przesłanki analizy fundamentalnej

notowania gieldoweDo głównych przesłanek analizy fundamentalnej należy zaliczyć stwierdzenie, że kurs danej waluty uzależniony jest od aktualnej sytuacji ekonomicznej, politycznej oraz społecznej w kraju, z którego pochodzi. Badając relacje, które zachodzą pomiędzy tymi wielkościami, należy więc ustalić ich wpływ na zachowanie się wielkości podaży i popytu na dana walutę.

Co wpływa na wartość waluty

Na wartość konkretnej waluty wpływ może wywierać ogromna liczna informacji, jedne są mniej, inne bardziej istotne. Nikt nie jest w stanie dokonać analizy wszystkich napływających danych, a tym bardziej wysnuć na ich podstawie trafnych wniosków. Z tego też powodu najlepszym rozwiązaniem wydaje się być odpowiednia selekcja tych informacji oraz wybór zestawu najważniejszych elementów

Najważniejsze zestawy czynników

Największy wpływ na wartość danej waluty wywierają czynniki makroekonomiczne, w skład tego zestawu wejdzie m.in. PKB, stopa inflacji oraz bezrobocia. Równie poważny wpływ na analizę będą mogły wywierać raporty natury pieniężnej, takie jak wysokość stóp procentowych. Nie bez znaczenia będą też inne czynniki, wśród których należy wymienić m.in. ważne wydarzenia, katastrofy, przemówienia ważnych dla państwa osobistości, czy też prognozy ekonomiczne. W celu zbudowania optymalnej strategii inwestowania w oparciu o analizę fundamentalną, nie można zapomnieć o stworzeniu kalendarza najważniejszych wydarzeń, w którym znajdą się daty, które powinny mieć kluczowe znaczenie dla wybranych zestawów składników. Inwestorzy, którzy posiadają konta u profesjonalnych brokerów, takich jak np. X-Trade Brokers, mogą skorzystać z możliwości zbudowania takiego kalendarza, wybierając wyłącznie te parametry, oraz ich znaczenie, które będą brane pod uwagę przez konkretnego gracza.

Trudności poprawnej analizy

Chcąc dokonać interpretacji zgromadzonych informacji, a następnie wysnuć na ich podstawie poprawne wnioski, których zadaniem powinno być wskazanie zachowania się trendu danej pary walutowej, potrzeba odpowiednich umiejętności. Nawet obszerna wiedza nie zagwarantuje jednak, że analiza fundamentalna pozwoli jednoznacznie stwierdzić, w którą stronę podąży wartość danej waluty. Niezbyt skuteczne są też różnego rodzaju metody oraz modele, które starają się wyjaśnić przyczynę wahań wybranych walut. Dużą trudność sprawia także skrócenie okresu, na jaki chce się otrzymać wyniki, przy krótszym horyzoncie czasowym wręcz niemożliwe staje się otrzymanie poprawnych wyników. Jedynym rozwiązaniem, by przewidzieć zachowania waluty, staje się w takim wypadku analiza techniczna.

VN:F [1.9.18_1163]
Ocena: 9.5/10 (liczba ocen: 2)


Brak komentarzy... bądź pierwszy, dodaj swój komentarz!

Dodaj komentarz