Jak legalnie zatrudnić nianię?

Po przewertowaniu niezliczonej ilości ogłoszeń, przeprowadzeniu kilkunastu rozmów i kilku próbach współpracy znalazłeś w końcu idealną nianię dla swojego dziecka. Teraz pojawia się kolejny problem. Chcesz, aby wasza współpraca była legalna i korzystna dla obu stron, ale nie wiesz jak zabrać się do zatrudnienia niani. Poniżej znajdziesz kilka przydatnych informacji.

Reklama

Rodzic, który chce zatrudnić nianię legalnie powinien w pierwszej kolejności dokładnie zapoznać się z przepisami, które weszły w życie w 2011 roku i dotyczą opieki nad dzieckiem do lat trzech oraz art. 51 ustawy żłobkowej.  Jakie zapisy owych rozporządzeń będą szczególnie  ważne  dla chcącego zatrudnić w sposób legalny nianię rodzica?

Kto pokrywa koszty składek ubezpieczeniowych i chorobowych?

W  przypadku kiedy niania będzie otrzymywała pensję mniejszą od minimalnej krajowej (która aktualnie wynosi 1600 złotych brutto) to koszty składek ubezpieczeniowych, czyli emerytalna, rentowa i wypadkowa oraz zdrowotna, zostaną pokryte przez państwo. Jeżeli opiekunka otrzyma wyższe wynagrodzenie to składki te pokryją rodzice jej podopiecznego.  Należy jednak zaznaczyć, że będą to jedynie koszty nadwyżki.
Ubezpieczenie chorobowe nie zalicza się do powyższych rozporządzeń. To niania musi zdecydować czy będzie chciała być nim objęta. Jeżeli tak, to składki będzie musiała odprowadzać sama z własnej pensji, a ich rozliczenia będą musieli prowadzić zatrudniający ją rodzice.

Jakie warunki muszą być spełnione przez nianię i rodziców?

Aby powyższe rozporządzenia mogły mieć miejsce musi być spełnione kilka warunków, mianowicie rodzice zatrudniający nianię muszą być zatrudnieni na umowie o pracę lub umowie zlecenie, bądź też prowadzić działalność. Ponadto dziecko nie może uczęszczać do żłobka. Musi być również w określonym wieku, czyli mieć więcej niż 20 tygodni życia oraz mniej niż skończone 3 lata. Chyba że posłanie dziecka do przedszkola będzie niemożliwe ze względu na brak miejsc, w takim przypadku niania może sprawować nad nim opiekę do ukończenia 4 roku życia. Kolejnym wymogiem tym razem dotyczącym niani, jest posiadanie przez nią aktualnych badań sanitarno-epidemiologicznych. Niestety w przypadku gdy któreś z rodziców przebywa na urlopie macierzyńskim, ojcowskim lub opiekuńczym składki nie będą pokrywane przez ZUS. Jeżeli rodzic straci pracę, składki świadczone będą jeszcze przez kolejne trzy miesiące.

Jaka umowa?

Umowa jaką należy zawiązać z nianią to tzw. umowa ukatywniająca. Musi zostać spisana na piśmie i określać: obowiązki niani, czas i miejsce pracy, liczbę dzieci powierzonych opiece, wysokość wynagrodzenia oraz sposób i termin jego wypłaty, czas, na jaki umowa została zawarta, jak również warunki i sposób zmiany, a także jej rozwiązania. Według ustawy jako niania w umowie nie może występować któryś z rodziców. Nie jest jednak powiedziane, że nie można zatrudniać w taki sposób innych członków rodziny, np. babcię czy pełnoletnie rodzeństwo dziecka.
Po podpisaniu umowy należy zgłosić się do ZUSu w przeciągu siedmiu dni i podać dane siebie jako płatnika składek oraz niani jako ubezpieczonej.

Warto zadać sobie trochę trudu, aby zaznajomić się z obowiązującymi przepisami i legalnie zatrudnić nianię. Taki stan rzeczy jest bowiem korzystny zarówno dla niani, która nie musi bać się o swoją przyszłość i może pracować na jasnych zasadach oraz rodziców, którzy nie muszą się martwić o kary jakie mogą zostać na nich nałożone w przypadku zatrudnienia ‘na czarno’, które mogą skończyć się wręcz karą pozbawienia wolności do lat dwóch.

Stopka autorska: nianię – http://babyandcare.pl/

VN:F [1.9.18_1163]
Ocena: 9.0/10 (liczba ocen: 1)


Brak komentarzy... bądź pierwszy, dodaj swój komentarz!

Dodaj komentarz