Znaczenie recyklingu dla ochrony środowiska

Statystyczny Polak produkuje rocznie 283 kilogramy odpadów komunalnych. Niestety większość z nich ląduje na wysypiskach, ponieważ wciąż nie potrafimy w pełni zagospodarować surowców wtórnych, które zamiast do recyklingu trafiają prosto do kosza. Jak podchodzić ze świadomością do ochrony środowiska i wykorzystać potencjał surowców odzyskanych z odpadów?

Reklama

Szwecja, która uchodzi za wzór w podejściu do recyklingu, na składowiska wysyła jedynie 4% odpadów komunalnych, czyli 10 razy mniej niż Polska (u nas 44% trafia na wysypisko). Jak pokazują dane GUS (za 2015 r.), poziom recyklingu odpadów komunalnych wynosi w naszym kraju jedynie 26%, co oznacza że potrzebna jest efektywna kampania społeczna, która uświadomi nam, dlaczego recykling jest ważny.

Czym jest recykling?

Recyklingiem odpadów nazywamy jedną z metod ochrony środowiska, która skupia się na zmniejszeniu ilości produkowanych odpadów i zużycia surowców naturalnych. Ideą stojącą za tym procesem jest równoczesne odzyskiwanie jak największej ilości materiałów wtórnych i maksymalne ograniczenie nakładów koniecznych na ich ponowne przetworzenie.

Do recyklingu nadaje się każda rzecz i produkt, z których możemy odzyskać materiały i surowce. Najczęściej do odzysku trafia: papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, ubrania i elektrosprzęt.

Jakie są zalety recyklingu?

Recykling to proces szczególnie ważny dla ochrony środowiska, ponieważ nie tylko pozwala ograniczyć zużycie surowców, ale także zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych wydalanych podczas ich produkcji. Wśród największych zalet recyklingu należy wymienić:

  • bezpłatne pozbycie się odpadów z gospodarstw domowych (możemy poddać recyklingowi nawet 80% odpadów komunalnych),
  • redukcję ilości odpadów trafiających na wysypiska,
  • ograniczenie ilości szkodliwych odpadów,
  • mniejsze zużycie surowców naturalnych,
  • zmniejszenie zużycia energii,
  • odzyskanie materiałów i surowców lub ich przetworzenie na nowe.

Jak dodaje specjalista z Polskiej Grupy Recyklingu Proeko:

Recykling jest uznawany w Unii Europejskiej za jedną z najważniejszych metod postępowania z odpadami. Celem UE jest wprowadzenie tak zwanej gospodarki cyrkularnej, która zakłada racjonalne wykorzystanie odpadów i odzyskanie wszystkich zawartych w nich materiałów. Przedstawione przez Komisję Europejską propozycje zakładają, że do 2030 roku składowanie odpadów komunalnych wyniesie najwyżej 10%. Jeśli porównamy to z 44% odpadów, które teraz w Polsce trafiają na wysypiska, widzimy wyraźnie, że czeka nas bardzo dużo pracy…

Pamiętajmy, że myśląc o recyklingu powinniśmy myśleć przede wszystkim o sobie. Nawet najlepsze przepisy nie pomogą w lepszej segregacji odpadów, jeśli sami nie zauważymy, że powinniśmy dbać o środowisko. Zawsze najlepiej zmiany zaczynać od siebie, dlatego nie czekajmy aż UE zmusi nas do ekologicznego myślenia, myślmy tak już teraz.

VN:F [1.9.18_1163]
Ocena: 0.0/10 (liczba ocen: 0)


Brak komentarzy... bądź pierwszy, dodaj swój komentarz!

Dodaj komentarz