Dokładny audyt finansowy

Każdy potencjalny nabywca firmy będzie chciał bez wątpienia przeprowadzić audyt finansowy. Oczywiście wstępne negocjacje opierają się na ocenie dotychczasowego właściciela, jednak każdy ostrożny inwestor na pewno będzie chciał za pomocą profesjonalistów sprawdzić rzetelność wypowiedzi, a także dokonać własnej oceny.

Reklama

walenie pięścią w stółDokładnie przeprowadzone badanie sprawozdań finansowych udzieli odpowiedzi na pytanie, jakie są rzeczywiste zyski firmy i czy żadne informacje nie zostały zatajone. Podczas prowadzenia dokumentacji można wykryć także pewne niedoskonałości, które także zostaną poddane dokładnej ocenie. Pewne przeinaczenia mogą mieć bowiem wpływ na decyzję inwestora, a także cenie całej transakcji.

Pojawia się tutaj konflikt interesów, nic zatem dziwnego, iż potencjalni nabywcy są ostrożni i dołożą wszelkich starań, aby wyeliminować wszystkie pomyłki. Dzięki doradcom podatkowym zostanie dokładnie zbadany audyt podatkowy, które z punktu widzenia zarządzania firmą wydaje się być elementem bardzo istotnym. Profesjonaliści upewnią się, iż księgi podatkowe były prowadzone sumiennie, regularnie, a także zgodnie z prawdą.

Wszelkie znaczne nieścisłości i przeinaczenia z pewnością zostaną przekazane potencjalnemu inwestorowi. Dzięki znalezieniu mocnych argumentów przemawiających za niższą wartością transakcji, może się okazać, iż wycena spółki będzie niższa, przemawiająca na korzyść potencjalnego nabywcy. Każdy powinien zatem przed podjęciem tak ważnej decyzji skorzystać z pomocy sztabu specjalistów.Struktura, cele, a także zaangażowanie pracowników może okazać się szczególnie istotne wobec potencjalnych zysków. Bardzo szybko można ocenić elementy, które należy przygotować do zmian, co może stać się jednym z argumentów do negocjowania warunków umowy. Firmy bardzo często korzystają z rozmaitych dotacji, a aby sprawdzić ich faktycznie wykorzystanie, grupa profesjonalistów może stworzyć audyt dotacji unijnych, dzięki któremu będzie wiadomo, jakie szanse i prognozy posiada firma dzięki dotacjom zewnętrznym. Działanie takie jak due diligence wydaje się być niezbędne z punktu widzenia osoby pragnącej przejąć firmę czy określoną spółkę. Warto bowiem zawsze posiadać obraz przedstawiony przez grono specjalistów, ponieważ zyskujemy pewność, iż będzie on w pełni rzetelny i odpowiadający w najwyższym stopniu realiom. Wiesz już więcej  – dziękujemy.

Stopka autorska: badanie sprawozdań finansowych – http://www.abcgroupce.com/oferta/consulting