Jak montuje się pale CFA?

Pale CFA znajdują szerokie zastosowanie jako elementy konstrukcyjne w wykonywaniu fundamentów głębokich, na przykład pod obiektami mostowymi, ekranami akustycznymi czy w konstrukcjach oporowych. Jak przeprowadza się montaż pali CFA?

Reklama

Pale CFA (z ang. Continuous Flight Auger Piles), inaczej pale formowane świdrem ciągłym czy pale FSC stosowane są już od kilkudziesięciu lat. Początkowo technologia umożliwiała tylko wykorzystanie zaprawy jako wypełniacza. Proces udoskonaliła firma Cementation Skanska w 1981 roku. Od tego czasu rozpoczęto prowadzenie prac z naciskiem na kontrolę i rejestrację parametrów wiercenia poprzez świdry, na przykład ich posuwu, prędkości obrotowej, także wydajności mieszanki betonowej.

Typowe pale CFA mają głębokość około 20 metrów i średnicę od 400 do 1200 milimetrów, ale czasami stosuje się pale o głębokości do 30 metrów. Mogą być one montowane praktycznie we wszystkich typach gruntów, także w wodonośnych warstwach gruntów bez konieczności używania bentonitu i rur osłonowych.

Wykonanie pala CFA wykorzystuje świdry ślimakowe, które służą do wywiercenia w gruncie otworu na głębokość pala. Świder, który wkręca się w grunt, powoduje jego rozpychanie na boki, a także wynoszenie go częściowo ponad powierzchnię terenu. Wiercenie przeprowadza się w jednym cyklu. Po dojściu do właściwej głębokości świder jest wyciągany w kontrolowanym tempie i równocześnie wtłacza się przez rurę rdzeniową świdra odpowiednią mieszankę betonową. Potem następuje zabetonowanie pala z naddatkiem. Właściwe ciśnienie mieszanki betonowej gwarantuje stateczność otworu. Dodatkowo stosuje się specjalny szkielet zbrojeniowy o długości dopasowanej do głębokości otworu. Jest on wciskany i wibrowany lub wciągany prowadnicą z zaczepem.

Dużą zaletą tej technologii jest krótki czas wykonana, ponieważ zwykle na postawienie jednego pala CFA trzeba przeznaczyć około 30 minut. Dodatkowe zalety tej technologii to brak występowania wibracji i wstrząsów, a także obniżony poziom generowanego hałasu.

VN:F [1.9.18_1163]
Ocena: 0.0/10 (liczba ocen: 0)


Brak komentarzy... bądź pierwszy, dodaj swój komentarz!

Dodaj komentarz