Jak się przygotować do startu w przetargu medycznym?

Przetargi medyczne stanowią jedne z najpopularniejszych aukcji publicznych – ustępują one miejsca wyłącznie przetargom budowlanym wiodącym prym w naszym kraju. Niejednokrotnie uczestniczy w nich od kilku do nawet kilkunastu podmiotów gospodarczych, jako że aukcje takie są wręcz wymarzonym sposobem zbudowania renomy w branży oraz ugruntowania swojej pozycji na rynku jako dostawca najbardziej profesjonalnego osprzętu medycznego lub też usług z tego zakresu.

Reklama

Niemniej jednak, pamiętać należy, iż przed przystąpieniem do takiego przetargu konieczne jest poczynienie odpowiednich przygotowań, które to zagwarantują nam możliwość wzięcia w nim udziału. W ramach dzisiejszego artykułu skupimy się przede wszystkim na kompletowaniu dokumentacji, jako że to właśnie ona stanowi pierwsze i niejednokrotnie najistotniejsze kryterium wyboru wykonawcy. Składana oferta jest bowiem jednoczesnym zapewnieniem zleceniodawcy, iż dysponujemy wystarczającą wiedzą, zapleczem oraz kadrą pracownicą, aby realizacja danego projektu przebiegała sprawnie i bez jakichkolwiek zakłóceń czy przestojów.

Przetargi medyczne wymagają sprecyzowanego i przejrzyście wykonanego planu postępowania. Na samym początku przygotować musimy opis przedmiotu i zakresu zamówienia wraz z ceną, wskazując jakie działania jesteśmy w stanie wykonać za określone honorarium. Zleceniodawcy najprzychylniej patrzą na podmioty indywidualne oraz przedsiębiorstwa zawierające w cenie maksymalny zakres usług i jednocześnie oferujące organizacji lub przedsiębiorstwu zainteresowanemu dodatkowe korzyści, czy to w formie konserwacji sprzętu czy też bezpłatnego doradztwa przez cały okres obowiązywania umowy. Następny krok przygotowań do przetargu medycznego stanowić powinno sprecyzowanie w formie pisemnej posiadanej wiedzy oraz doświadczenia predysponujących podmiot biorący udział w przetargu do stanięcia w szranki z innymi firmami i organizacjami. Opis ten poprzeć należałoby również specyfikacją potencjału technicznego, a więc ni mniej ni więcej a wyszczególnieniem sprzętu oraz wyposażenia specjalistycznego, którym dysponujemy i które to okazać się może niezbędne podczas realizacji przedmiotu zamówienia publicznego. Do rzeczonej dokumentacji dołączyć warto także zaświadczenia, pozwolenia oraz certyfikaty, dowodzące, iż posiadamy odpowiednie uprawnienia umożliwiające nam zarówno prowadzenie działalności jak i pełnoprawny udział w przetargu.

Dobrze widziane jest także dołączenie do oferty zaświadczeń z Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jasno wskazujących na fakt naszej zadowalającej płynności finansowej oraz niezaleganiu z jakimikolwiek zobowiązaniami finansowymi. Nieodzownym okazać się może także wykaz członków kadry oddelegowanej do świadczenia usług z wyszczególnieniem doświadczenia, wykształcenia, stażu oraz kluczowych umiejętności jakimi legitymują się poszczególni przedstawiciele zespołu. W sytuacji, gdy jako firma reprezentowani jesteśmy przez pełnomocnika, kluczowym jest także uzupełnienie powyższego zestawu dokumentów o poświadczenie udzielenia pełnomocnictwa oraz praw reprezentacji. Bez niego możemy nie zostać dopuszczeni do startu w przetargu. Proces przygotowań do aukcji publicznych okazać się może długi i żmudny, jednakże właściwie skompletowana dokumentacja połączona z umiejętnościami zespołu oraz

VN:F [1.9.18_1163]
Ocena: 10.0/10 (liczba ocen: 1)


Brak komentarzy... bądź pierwszy, dodaj swój komentarz!

Dodaj komentarz