Jeszcze prostsza księgowość dla mikropodmiotów

Od przyszłego roku w życie mają wejść nowe przepisy upraszczające życie wielu właścicielom małych firm. Dzięki nim prowadzenie rachunkowości będzie jeszcze łatwiejsze dzięki użyciu uproszczonych sprawozdań finansowych.

Reklama

Przepisy księgowe nieraz dla przeciętnego Kowalskiego posiadającego własną firmę są dość skomplikowaną sprawą. Właśnie dlatego biura księgowe nie mogą narzekać na brak klientów, którzy zlecają im najczęściej pełną obsługę, która obejmuje wszystkie kluczowe sprawy rachunkowe, na przykład wypełnianie księgi podatkowej, przygotowywanie rozliczeń do Urzędu Skarbowego, sporządzanie bilansów czy też prowadzenie spraw kadrowo-płacowych. Rząd postanowił jednak nieco uprościć życie przedsiębiorcom, głównie tak zwanym mikropodmiotom. 4 marca Rada Ministrów przyjęła projekt o zmianie ustawy o rachunkowości, który został przygotowany przez ministra finansów.

Co wprowadza nowelizacja?

Zgodnie z nowymi przepisami, przedsiębiorcy będą moli przygotowywać skrócone sprawozdania finansowe. Po wejściu zmian w życie, mikropodmioty będą mogły przygotowywać i składać bilanse z danymi uzupełniającymi oraz dodatkowo z rachunkiem zysków i strat jako bilanse roczne. Dodatkowo wprowadzono zmiany dotyczące aktywów i pasywów – nie będzie trzeba stosować wartości skorygowanej i godziwej ceny nabycia.

Kogo dotyczą nowe przepisy?

Nowe przepisy zostały w szczególności przygotowane po to, aby ograniczać bariery hamujące przedsiębiorczość. Są one skierowane do nowych mikropodmiotów włączonych do katalogu podmiotów uprawnionych do prowadzenia uproszczonej księgowości, w tym do:

  • osób fizycznych, spółek cywilnych i jawnych osób fizycznych, spółek partnerskich, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży i operacji finansowych za miniony rok obrotowy nie przekroczyły 2 milionów euro
  • stowarzyszeń, związków zawodowych, izb gospodarczych, organizacji pracodawców, organizacji dobroczynnych i opieki społecznej, fundacji, przedstawicieli przedsiębiorców zagranicznych, gdy nie prowadzą oni własnej działalności gospodarczej
  • spółek handlowych, w tym akcyjnych, komandytowo-akcyjnych oraz spółek z o.o., które w roku obrotowym dotyczącym sprawozdania nie przekroczyły progów sumy bilansowej 350 tysięcy euro oraz przychodów netto w sumie 700 tysięcy euro przy średnim zatrudnieniu w roku obrotowym dla 10 osób

Zmiany wprowadzone przez nowelizację ustawy o rachunkowości mają zacząć obowiązywać dla sprawozdań sporządzonych za rok kończący się po dacie wejścia zmian w życie. Dla mikroprzedsiębiorców włączonych do katalogu to na pewno duże uproszczenie, ponieważ minimalizuje ono wtedy formalności związane z przygotowywaniem bilansów.

Stopka autorska: więcej na temat księgowości można znaleźć na stronie frux.co

VN:F [1.9.18_1163]
Ocena: 0.0/10 (liczba ocen: 0)


Brak komentarzy... bądź pierwszy, dodaj swój komentarz!

Dodaj komentarz