Kto może użytkować wózek widłowy?

Wbrew pozorom obsługiwanie wózka widłowego nie jest takie proste. Możemy znaleźć wiele kursów i szkoleń, mających za zadanie przygotować pracownika do prawidłowego użytkowania tej maszyny. Wiąże się to z pewnością z faktem, że wózek widłowy może nie jest trudny w obsłudze, jednak jego nieprawidłowe użytkowanie może stwarzać niebezpieczeństwo nie tylko dla operatora wózka widłowego, ale i innych pracowników.

Reklama

Wózek widłowy

Tego rodzaju urządzenie nazywane jest inaczej wózkiem jezdniowym podnośnikowym. Jest on używany na przykład w magazynach oraz wszędzie tam, gdzie trwają prace rozładunkowe. Aby wygodniej było przemieścić materiały, do ich transportu często używa się palet lub właśnie wózków. Jednak przez to, że wózek jest pojazdem silnikowym, przeznaczonym do rozładunku często bardzo ciężkich przedmiotów, podlega regulacjom prawnym. Obowiązkowy jest m.in. dozór techniczny tej maszyny, którym zajmuje się na przykład firma IPZ. Do samego użytkowania wózka w firmie czy zakładzie potrzebna jest decyzja Urzędu Dozoru Technicznego.

Użytkownicy wózków widłowych

Wszystkie tego typu wózki z napędem silnikowym podlegają przepisom w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, dlatego też osoba mająca obsługiwać wózek widłowy musi posiadać stosowne uprawnienia. Pracodawca nie może dopuścić pracownika do obsługi wózka widłowego, jeśli ten nie posiada do tego kwalifikacji oraz odpowiedniej znajomości przepisów i zasad BHP. Obsługiwać wózek widłowy może pracownik, który ukończył 18 lat, uzyskał uprawnienia operatora wózka widłowego i ma odpowiednie doświadczenie, pozwalające na jego bezpieczne użytkowanie. Jednak to nie wszystkie wymagania. Istotne jest również wcześniejsze odbycie szkolenia BHP oraz zapoznanie się z instrukcją obsługi maszyny. Dodatkowo pracownik musi mieć świadomość ryzyka zawodowego związanego ze stanowiskiem operatora wózka widłowego i posiadać orzeczenie lekarza o braku przeciwwskazań na to stanowisko. Jest to tak zwane badanie psychotechniczne, składające się z dwóch części. Pierwsza to badanie za pomocą arkuszy testowych. Określa ona cechy osobowe pracownika, na przykład sprawność intelektualną i sposób radzenia sobie w sytuacjach stresowych. Druga natomiast wykonywana jest za pomocą aparatów psychotechnicznych. Ma to na celu przebadanie między innymi refleksu, szybkości i prawidłowości reakcji czy zdolności podejmowania decyzji.

Wszystko to związane jest z bezpieczeństwem pracy, ponieważ wózki widłowe często transportują ładunek, który swoją wagą przekracza kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt ton. Nawet jeśli przy pracy na takiej maszynie zdarzy się wypadek, od jej operatora wymagana jest szybka reakcja i podejmowanie odpowiednich decyzji. Wózki widłowe w dzisiejszych czasach są bardzo szeroko stosowane – nie tylko w magazynach znacznych wielkości, ale również w tych mniejszych. Dużo firm na rynku, a w tym IPZ, zajmuje się nie tylko ich sprzedażą, ale także serwisem czy wynajmem.

VN:F [1.9.18_1163]
Ocena: 10.0/10 (liczba ocen: 1)


Brak komentarzy... bądź pierwszy, dodaj swój komentarz!

Dodaj komentarz