Lokata bankowa jako pewna i bezpieczna inwestycja

Lokata bankowa jest formą inwestycji polegająca na powierzeniu przez klienta swoich środków pieniężnych bankowi. Zapłatą za powierzenie swoich pieniędzy są dla klienta, nazywanego dysponentem, odsetki. Ich wysokość jest ustalana na różnym poziomie i zależy od wielu czynników.

Reklama

Najważniejsze z nich to kwota powierzonych pieniędzy, rodzaj lokaty i jej oprocentowanie. Bank sam ustala wysokość oprocentowania oferowanych przez siebie lokat. Różnice w oprocentowaniu lokat w różnych bankach nie są jednak duże. Oprocentowanie lokat jest powiązane z oficjalną stopą procentową, którą ustala Rada Polityki Pieniężnej. Jest to organ realizujący politykę pieniężną państwa. Rada Polityki Pieniężnej swoje decyzje podejmuje w oparciu o zapewnienie i utrzymanie stabilności polskiego pieniądza. Lipiec 2013 roku przyniósł obniżkę stopy procentowej o 25 punktów bazowych. Obecna jej wartość na poziomie 2,5% jest najniższą w historii.

Jak wybrać najkorzystniejszą lokatę?

Wśród wielu dostępnych na rynku lokat bankowych znajdują się między innymi lokaty terminowe, dynamiczne i długoterminowe lokaty rentierskie. Różne rodzaje lokat umożliwiają wybranie przez klienta najkorzystniejszej i najwygodniejszej dla niego formy powierzenia bankowi swoich pieniędzy. Dodatkowo każdy bank oferuje ulokowanie u siebie pieniędzy na innych, różniących się wieloma szczegółami, warunkach. To sprawia, że trudno wybrać tylko jeden produkt bankowy i powiedzieć o nim, że to najlepsza lokata. Łatwiej dokonać takiego wyboru ograniczając się do konkretnego rodzaju lokat. Najlepsze lokaty, czyli te które przyniosą klientowi największe zyski, można znaleźć obserwując ranking lokat. Można się z niego dowiedzieć, który z banków oferuje najwyższe oprocentowanie i najkorzystniejsze warunki. Warto dobrze zainwestować swoje pieniądze i mieć z nich jak największe zyski, które można będzie przeznaczyć na kolejne inwestycje.

Podstawową decyzją przy wyborze lokaty jest wybór sposobu jej oprocentowania. Oprocentowanie stałe nie zmienia się w czasie trwania lokaty i dzięki temu mamy gwarancję osiągnięcia z góry ustalonego zysku. Nie otrzymamy mniej ale też nie można liczyć na więcej. Dla tych, którzy na rynku finansowym czują się trochę pewniej, lepsza może okazać się lokata ze zmiennym oprocentowaniem. Wybór takiej formy inwestycji daje szansę na powiększenie spodziewanych zysków. Przy dokładnym przeanalizowaniu prognoz gospodarczych i podjęciu trafnych decyzji można sporo zyskać. Warto zastanowić się nad taką opcją przy wyborze oprocentowania dla lokaty długoterminowej. Oczywiście w przypadku tak bezpiecznego instrumentu finansowego jakim są lokaty bankowe kwota, o którą można zwiększyć zysk lub go uszczuplić nie jest wysoka. W tego rodzaju inwestycjach najważniejszym czynnikiem decydującym o wysokości przyszłego zysku jest ilość zainwestowanych pieniędzy. Lokata bankowa jest wygodną i bezpieczną formą zainwestowania majątku dla osób posiadających znaczne oszczędności i chcących utrzymywać się z wypłacanych przez bank odsetek. Lokata rentierska jest długoterminową formą powierzenia bankowi pieniędzy. Odsetki od wpłaconej kwoty wypłacane są w ustalonych w umowie, regularnych odstępach.

Stopka autorska: znajdź najlepszą lokatę terminową na polskim rynku – http://najlepszaoferta.com.pl

VN:F [1.9.18_1163]
Ocena: 0.0/10 (liczba ocen: 0)


Brak komentarzy... bądź pierwszy, dodaj swój komentarz!

Dodaj komentarz