Ryzyko związane z lokatami bankowymi

Według opinii publicznej lokaty bankowe cieszą się największym bezpieczeństwem, jakie zapewnione może zostać środkom finansowym. Nie są one narażone na stratę w wyniku nietrafionej inwestycji, zasadniczo nie są narażone na działanie inflacji, trudniej je również ukraść, a przed bankructwem banku chroni Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Na jakie ryzyko narażone są pieniądze ulokowane na lokacie bankowej?

Reklama

Ryzyko, choć nieznaczne, występuje również i dla lokat bankowych. Jednak opiera się ono głównie o możliwość osiągnięcia mniejszego lub większego zysku finansowego. Inne formy ryzyka w przypadku lokat bankowych zostały niemal całkowicie wyeliminowane, czego konsekwencją jest niski wskaźnik oprocentowania.

Wartość zysku z lokaty

Choć zysk z lokaty bankowej jest zasadniczo pewny, może on mieć różny wymiar. Jest on uzależniony przede wszystkim od wartości jaką przyjmuje oprocentowanie lokat, jednak nie bez znaczenia pozostaje sposób naliczania odsetek. Zarówno oprocentowanie stałe jak i zmienne wiąże się z ryzykiem uzyskania mniejszych dochodów w określonych warunkach rynkowych.

W przypadku ogólnego wzrostu, jakie przejawia oprocentowanie lokat, posiadanie lokaty o oprocentowaniu stałym będzie oznaczało straty wynikające z utraconych możliwości. W sytuacji spadku wartości stóp procentowych lokata o oprocentowaniu stałym może być postrzegana jako najlepsza lokata na rynku.

Nieprzewidziane wydatki

Lokaty terminowe, jako że w swej naturze oznaczają przekazanie instytucji bankowej posiadanych oszczędności, oraz ich odebranie po upływie określonego terminu, uniemożliwiają w dość istotny sposób dysponowanie kapitałem. Spora część oferty bankowej wiąże się z ryzykiem utraty naliczonych odsetek w przypadku zerwania umowy bankowej przed określonym terminem zapadalności lokaty.

Inwestowanie

Lokaty strukturyzowane należą do najbardziej ryzykownych lokat bankowych. Korzystanie z tego typu oferty może oznaczać barak jakichkolwiek dochodów, jeśli inwestycje zostaną źle dobrane. Większym ryzykiem obarczone jest również zerwanie umowy, ponieważ konsekwencją takiej decyzji może być zmniejszenie kapitału początkowego.

Upadek banku

Bankructwa banków, szczególnie dużych, zdarzają się niezmiernie rzadko. Małe banki spółdzielcze są jednak znacznie silniej narażone na tego typu problemy. Środki zgromadzone na rachunkach w upadającym banku są jednak objęte zabezpieczeniem udzielanym przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Środki zgromadzone w obrębie jednego banku przez jednego właściciela podlegają zabezpieczeniu do wysokości 100 tyś. euro. Ważna jest informacja, że sumowaniu ulegają środki finansowe zdeponowane na wszystkich rachunkach, obejmując rachunki bieżące, konta oszczędnościowe i lokaty bankowe. Jedynie środki przewyższające tą wartość narażone są na trudności związane z próbą ich odzyskania.

Przykłady ryzyka związanego z lokatami bankowymi pokazują, że ważnym elementem oszczędzania jest dywersyfikacja sposobów oszczędzania. Podział portfela powinien obejmować różnego typu produkty oszczędnościowe, w których znajdzie się również sposób pozwalający na bezproblemowe podjęcie kapitału. Dodatkowo, szczególnie w przypadku korzystania z usług niewielkich banków, warto oszczędności ulokować w kilku instytucjach, jeśli ich wartość przekracza limity gwarancyjne.

Stopka autorska: najlepsza lokata – http://oszczedzajbezpiecznie.pl/

VN:F [1.9.18_1163]
Ocena: 8.0/10 (liczba ocen: 1)


Brak komentarzy... bądź pierwszy, dodaj swój komentarz!

Dodaj komentarz