Ocena ryzyka zawodowego w świetle przepisów BHP

W świetle polskich przepisów każdy przedsiębiorca ma obowiązek informować swoich pracowników o ryzyku zawodowym zajmowanego stanowiska i o zasadach ochrony przed niebezpieczeństwami. Właściciel firmy musi także wykonywać oceny ryzyka zawodowego i je dokumentować. Dotyczy to wszystkich rodzajów prac wykonywanych w danej firmie i wymaga się zastosowania niezbędnych środków profilaktycznych niwelujących zagrożenie ryzykiem.

Reklama

Przepisy nakładają również na pracodawcę obowiązek zapewnienia pracy w sposób, który maksymalnie zabezpiecza pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz wpływaniem czynników szkodliwych na ich zdrowie.

Na początku należy wyjaśnić czym jest ryzyko zawodowe. Adekwatnie do definicji rozporządzenia o ogólnych przepisach bhp ryzyko zawodowe to ewentualność pojawienia się niespodziewanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, w szczególności dotyczących niekorzystnych skutków zdrowotnych wynikających z zagrożeń zawodowych mających miejsce w środowisku pracy lub związanych ze sposobem wykonywania danego zawodu. Ocena ryzyka zawodowego to proces polegający na analizie ryzyka i wyznaczenie jego maksymalnych granic. W przedsiębiorstwach zatrudniających do 10 pracowników oceny ryzyka zawodowego może przeprowadzić pracodawca pod warunkiem, że sam wykonuje zadania służby bhp i jest zorientowany w rodzaju i technice wykonywanej pracy. W mniejszych firmach ocenę ryzyka zawodowego może przeprowadzić pracownik służby bhp lub pracownik z innego stanowiska, którego pracodawca wyznaczy do tego zadania. Wykonanie oceny ryzyka zawodowego można również zlecić zewnętrznej firmie specjalizującej się w dziedzinie bhp, należy jednak przy tym pamiętać, iż odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie oceny i tak spoczywa na właścicielu firmy. Najważniejsze jest, aby osoby które mają wykonać ocenę ryzyka zawodowego posiadały obszerną wiedzę z zakresu ogólnych zasad oceny ryzyka, umiejętności identyfikacji zagrożeń występujących na ocenianych stanowiskach pracy, niekorzystnych następstw występujących zagrożeń, a także zasad wdrażania działań profilaktycznych i korygujących oraz zasad oceny ich skuteczności.

Warto pamiętać, że przy wykonywaniu oceny ryzyka zawodowego w danej firmie powinno się zaangażować największą liczbę pracowników jaka jest możliwa, gdyż tak naprawdę to osoby wykonujące dany zawód najwięcej wiedzą o tym stanowisku.

Stopka autorska: więcej informacji tutaj

VN:F [1.9.18_1163]
Ocena: 9.0/10 (liczba ocen: 1)


Brak komentarzy... bądź pierwszy, dodaj swój komentarz!

Dodaj komentarz