Niebezpieczeństwo czyhające w pracy

Za wypadek w pracy uznaje się uraz lub zgon wynikły z powodu wykonywania czynności związanych z wykonywana pracą. Prawo mówi o tym, że do wypadków w pracy zaliczyć można: wykonywanie czynności, które zlecił nam pracodawca, takie, których nie zlecił, ale są wykonywane na rzecz firmy lub w czasie godzin pracy wykonując zadania wynikające z charakteru pracy.

Reklama

Wypadki w pracy to także te zdarzenia, do których dochodzi na wyjazdach służbowych, szkoleniach, delegacjach lub przy wykonywaniu czynności zleconych przez organizacje połączone i współpracujące z danych zakładem pracy. Ogólnie rzecz ujmując i upraszczając do wypadków przy pracy zaliczymy wszystkie te czynności, które dzieją się od momentu wyjścia z domu do powrotu. Wszystkie inne nie są zaliczane do tego typu zdarzeń.

W momencie, gdy dojdzie do wypadku w pracy pracownik lub jego najbliższa rodzina ma prawo ubiegać się o przyznanie odszkodowania w kwocie ustalonej przez ubezpieczyciela. Warto także pamiętać, że wypadki przy pracy dzielimy na 3 zasadnicze grupy: śmiertelne – uznaje się za nie te zdarzenie w wyniki których nastąpił zgon poszkodowanego do 6 miesięcy od incydentu, ciężki wypadek – w wyniku którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała (np. utrata słuchu, mowy, czucia, kończyn) oraz wypadki zbiorowe – w wyniku zdarzenia ucierpiały co najmniej 2 osoby.

W niniejszym artykule przedstawimy także etapy postępowania powypadkowego przy pracy. Postępowanie powypadkowe zaczynamy od: udzielenia poszkodowanym pierwszej pomocy, zabezpieczenia miejsca wypadku, powiadomienia o wypadku odpowiednich osób i organów władzy, powołania zespołu powypadkowego, ustalenia okoliczności i przyczyny wypadku, sporządzenia i zatwierdzenia protokołu powypadkowego, doręczenia protokołu powypadkowego w ręce poszkodowanego oraz właściwemu inspektorowi pracy, zarejestrowania wypadku. Na zakończenie procedury należy sporządzić statystyczną kartę wypadku GUS oraz określić środki i wnioski profilaktyczne.

Znając już wszelkie procedury, które należy zastosować w przypadku gdy zdarzy się w zakładzie pracy wypadek każdy będzie mógł się do nich stosować. Powyższe procedury szerzej i szczegółowiej opisane zostały na stronie Państwowej Inspekcji Pracy – czyli placówce, której zadaniem jest dbanie o higienę, bezpieczeństwo i odpowiednie przestrzeganie prawa w każdej polskiej firmie. Jednak należy podkreślić, że zarówno pracodawca winien dbać o dobro pracownika i jego bezpieczną pracę ale również pracownik powinien zwracać baczniejszą uwagę na warunki pracy jakie go otaczają a wszelkie nieprawidłowości zgłaszać przełożonym bądź jednostkom kompetentnym w tym zakresie.

Stopka autorska: więcej informacji w tym artykule

VN:F [1.9.18_1163]
Ocena: 8.0/10 (liczba ocen: 1)


Brak komentarzy... bądź pierwszy, dodaj swój komentarz!

Dodaj komentarz