Czym jest zakładowy fundusz świadczeń socjalnych?

Ustawa o ZFŚS nakłada na jednostki finansowane z budżetu państwa i na pracodawców zatrudniających więcej niż dwudziestu pracowników, tworzenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Fundusz ten tworzony jest na podstawie przeciętnego wynagrodzenia za rok poprzedni i przeciętnej liczby zatrudnionych w danej firmie.

Reklama

skarbonkaWymagana przepisami kwota funduszu socjalnego przekazana powinna być na odrębny rachunek bankowy prowadzony tylko do obsługi funduszu. Działanie to reguluje ustawa i ma na celu zabezpieczenie środków przed wydaniem ich w sposób niezgodny lub przed egzekucją komorniczą. Środki wydatkowane z rachunku ZFŚS w prawidłowy sposób zwolnione są również ze składek ZUS.

Opis prawidłowych działań dążących do prawidłowego wydatkowania funduszu określa ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i wewnętrzny regulamin funduszu. Cele, na które pracodawca może przeznaczyć środki pieniężne to: bony płatnicze, paczki rzeczowe zarówno dla pracowników, jak i dzieci pracowników, pożyczki mieszkaniowe, dofinansowanie wypoczynku, czyli wczasy pod gruszą, bezzwrotne zapomogi wypłacane w przypadku zdarzenia losowego takiego, jak długotrwała choroba, śmierć członka rodziny, kradzież lub zapomogi związane z trudną sytuacją materialną pracownika. Pracodawca może również zakupić książki dla dzieci pracowników, bilety do kina, do teatru czy na zajęcia o charakterze sportowym. Niedozwolone jest wydatkowanie środków na opiekę medyczną, na bezpieczeństwo i higienę pracy, na benefity w postaci premii czy nagrody. Niezgodne z ustawą jest również uzależnianie wypłaty lub określanie wysokości wypłacanych środków na podstawie stażu pracy, jakości świadczonej pracy, zajmowanego stanowiska czy rodzaju umowy o pracę. Dopuszczalne jest tylko i wyłącznie regulowanie wysokości wypłaty na podstawie takich kryteriów, jak: stan zdrowia czy wysokość dochodów w przeliczeniu na członka rodziny.

Dysponentem środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych jest pracodawca i to on odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie funduszu. Pracodawca przy realizowaniu założeń polityki socjalnej współpracować powinien z działającą w firmie organizacją związkową. Czasami do pomocy w kwestiach organizacyjnych powoływane są Komisje Socjalne, są one jednak jedynie ciałem doradczym, niedecydującym i nieakceptującym. Pracy Komisji Socjalnej nie określa ustawa, a jedynie wewnętrzny regulamin ZFŚS.

Stopka autorska: wczasy pod gruszą – http://www.xn--zfs-dza.pl/dofinansowanie_wypoczynku.html

VN:F [1.9.18_1163]
Ocena: 10.0/10 (liczba ocen: 1)


Brak komentarzy... bądź pierwszy, dodaj swój komentarz!

Dodaj komentarz