Upadłość gospodarcza – jak ją ogłosić?

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej, zawsze wiąże się z ryzykiem upadłości – zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdy firm na rynku jest bardzo dużo a walka o klienta jest zażarta i często bardzo droga. Jasnym jest, że gorszy okres może przytrafić się w każdym, nawet najlepiej prosperującym przedsiębiorstwie. Jednak chwilowe problemy finansowe bardzo szybko mogą przerodzić się w bardzo niebezpieczną sytuacje. Dlatego tak ważne jest, by każdy przedsiębiorca wiedział jak postępować w takiej sytuacji, a co ważniejsze – kiedy powinien ogłosić upadłość.

Reklama

Kiedy ogłosić upadłość?

Oczywiście głównym powodem, który popchnie przedsiębiorców do ogłoszenia upadłości będzie niewypłacalność. Jednak nie zawsze bark płatności w wymaganym terminie, będzie przesłanką do tego by ogłosić upadłość. Bardzo dużo jest bowiem zależne od charakteru prowadzonej działalności, a także tego, z czego wspomniana niewypłacalność wynika. Często chwilowy brak środków, spowodowany będzie brakiem zaległych wpływów na firmowe konto (np. opóźnienie zapłaty któregoś z klientów), mamy wówczas do czynienia z tzw. niewypłacalnością bieżącą. Prawo jasno reguluje tą kwestie poprzez Art.12 ust.1, informujący, że sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości, w momencie gdy opóźnienie w spłacie zobowiązań nie przekracza trzech miesięcy, a suma owych zobowiązań nie przekracza 10% wartości bilansowej przedsiębiorstwa.

 Kto może ogłosić upadłość gospodarczą?

W zasadzie każda firma, która działa na konkurencyjnym rynku, ma prawo do ogłoszenia upadłości – niezależnie od tego, czy jest to jednoosobowe przedsiębiorstwo, czy duża firma zatrudniająca kilkudziesięciu pracowników.

Upadłość może więc ogłosić każdy przedsiębiorca. Za przedsiębiorcę uważa się osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową – oznacza to, że również osoby fizyczne, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą mają pełne prawo do ogłoszenia upadłości.

Wniosek o upadłość a układ naprawczy

W trakcie ogłaszania upadłości można także zaproponować inne rozwiązanie, mowa oczywiście o układzie naprawczym. Przesłanką dla sądu, która prowadzić będzie do zaakceptowania takowego układu, będzie ocena, że kontynuacja działań przedsiębiorstwa pozwoli na spłatę zobowiązań, w stopniu większym aniżeli jego likwidacja. Takie rozwiązanie może zaproponować zarówno dłużnik jak i wierzyciel – w  zależności od tego, który z nich występuje z wnioskiem o ogłoszenie upadłości.

W przypadku wejścia w życie takiego układu, majątek przedsiębiorstwa, pozostaje w rękach właściciela firmy, który jest jednak pod stałym nadzorem organu sądowego. W przypadku ogłoszenia upadłości, dłużnik traci prawo do gospodarowania swoim majątkiem.

Tutaj znajdziesz więcej informacji w kwestii upadłości.

 

Wniosek o upadłość – jak i gdzie go złożyć?

Aby ogłosić upadłość, niezbędne będzie złożenie odpowiedniego wniosku w wydziale gospodarczym sądu rejonowego (rejon zależny jest od miejsca, w którym zarejestrowana jest firma). W myśl ustawy, wniosek o ogłoszeniu upadłości może złożyć tak sam dłużnik, jak i każdy z jego wierzycieli. Trzeba pamiętać, że liczy się również czas, głównie dlatego że Art.21 ust.1. jasno precyzuje, że „Dłużnik jest zobowiązany, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, zgłosić w sądzie wniosek o jej ogłoszeniu”.

VN:F [1.9.18_1163]
Ocena: 10.0/10 (liczba ocen: 1)


Brak komentarzy... bądź pierwszy, dodaj swój komentarz!

Dodaj komentarz