Analiza fundamentalna i analiza techniczna – dwie metody na osiągnięcie sukcesu

Podczas gry na platformie Forex, a także giełdzie papierów wartościowych, każdy inwestor musi opracować swoją strategię co do zakupów i sprzedaży – inaczej sukces nie będzie możliwy. Inwestowanie przypomina grę w szachy. Trzeba zaplanować zawsze kilka ruchów do przodu i w miarę możliwości zmieniać plany tak, aby pasowały do dynamicznie zmieniającej się sytuacji na rynku. W zaplanowaniu strategii pomogą dwa rodzaje analiz – techniczna i fundamentalna.

Reklama

Czym jest analiza fundamentalna?

Jak wskazuje na to sama nazwa, analiza fundamentalna to sprawy związane z najbardziej podstawowymi, fundamentalnymi aspektami gospodarki. Jest ona stosowana dla inwestycji o długim horyzoncie czasowym, czyli posłuży w praktyce do prognozowania kursów walut. Pozwala to na podejmowanie odpowiednich decyzji dotyczących ich zakupu lub sprzedaży.

Aby prognoza była trafna, należy rozpatrzyć wiele czynników, w tym śledzić na bieżąco zmiany zachodzące na świecie, a szczególnie w rejonach istotnych dla globalnej gospodarki. Istotne dla analizy fundamentalnej jest analiza makroekonomiczna, która obejmuje takie zagadnienia jak koniunktura gospodarcza, inflacja, stopy procentowe czy PKB.

Zastosowanie analizy fundamentalnej w praktyce

Aby analiza miała przełożenie na praktyczne użycie podczas handlu na Forex, należy szczególnie zwracać uwagę na kraje należące do wybranego rynku finansowego, np. strefy euro. Analiza makroekonomiczna państw należących do niej pozwoli prognozować zwyżki lub spadki wartości tej waluty, jednak nie należy zapominać, że podobną analizę trzeba wykonać również dla drugiej waluty z pary. Porównanie informacji pozwoli na prognozę, która z nich będzie zwyżkować, a która straci na wartości.

Istotna jest wiedza o planowanych publikacjach w zamierzonym czasie przeprowadzania inwestycji – takie elementy jak ogłoszenie poziomu stóp procentowych czy wysokość bezrobocia to istotne czynniki przy określaniu możliwych wahań wartości waluty. Daty ogłaszania publikacji podawane są w kalendarzach ekonomicznych, które można znaleźć w sieci.

Analiza fundamentalna – jak się jej nauczyć?

Analiza fundamentalna nie jest czymś, czego można nauczyć się z dnia na dzień. Ogrom zawartych w niej zagadnień sprawia, że samo gromadzenie informacji potrzebnych do jej skutecznego przeprowadzenia potrafi zająć sporo czasu, a ponieważ istnieją różne metody analizy, również trzeba nauczyć się i ich. Wiedzę tego typu można zdobyć ze specjalistycznych książek oraz zyskać dzięki szkoleniom. Prowadzone są one przez ekspertów, którzy mogą przekazać bezcenne, zdobyte w praktyce doświadczenia, a więc zastosowanie przekazywanych przez nich metod daje większe szanse na sukces.

Wielu graczy Forex posługuje się zarówno analizą techniczną, jak i fundamentalną podczas opracowywania swoich strategii. Techniczna zajmuje mniej czasu i przeznaczona jest na krótsze okresy, jednak też i jej trzeba się nauczyć.

VN:F [1.9.18_1163]
Ocena: 0.0/10 (liczba ocen: 0)


Brak komentarzy... bądź pierwszy, dodaj swój komentarz!

Dodaj komentarz