Czym jest decyzja środowiskowa i gdzie ją uzyskać?

Decyzja środowiskowa, a mówiąc precyzyjniej decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia – w skrócie DŚU jest dokumentem, który uzyskać należy przy realizacji inwestycji, których powstanie zawsze, bądź prawdopodobnie będzie miało wpływ na otoczenie środowiskowe – zmieniając je w znacznym stopniu.

Reklama

Uzyskanie decyzji tej jest pierwszym krokiem w postępowaniu, który poprzedza uzyskanie pozwolenia na budowę budynku, wznowienie budowy, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenia na wydobycie kopalin i uzyskanie warunków wydobycia, pozwolenia na przekształcenie gruntów leśnych w użytki rolne, scalenia gruntów i tym podobnych sytuacjach. Wynika to z przepisów prawnych, a w szczególności z:

  • rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko z dnia 9 listopada 2010 r.,
  • ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r.

Decyzja środowiskowa – jak ją uzyskać?

By uzyskać decyzję środowiskową, należy do właściwego organu administracyjnego – najczęściej do gminy, złożyć odpowiedni wniosek – zgodny z wymogami prawa administracyjnego. Zazwyczaj, wzór samego wniosku wraz z listą wymaganej dokumentacji uzupełniającej znaleźć można na stronach internetowych urzędu gminy. Wniosek, poza danymi formalnymi inwestora zawierać musi również załączniki – zarówno dokumentacyjne, w których znajdzie się m.in. Karta informacyjna przedsięwzięcia,  jak również raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko, a także kartograficzne – mapę terenu inwestycji oraz obszaru, na który będzie ona oddziaływać. Sporządzenie pełnej dokumentacji wymaga zarówno doświadczenia i wiedzy specjalistycznej, jak i sporej ilości czasu. Dlatego też, warto sięgnąć w tym zakresie po pomoc ekspertów.

Decyzja środowiskowa

Źródło: flickr.com

Kto pomoże uzyskać decyzję środowiskową?

Po pomoc przy uzyskaniu decyzji środowiskowej – zarówno w zakresie doradztwa w tym temacie, jak również pilotażu całego procesu otrzymania decyzji warto zwrócić się do firm, które specjalizują się w usługach związanych z tym etapem inwestycji. Te najlepsze zajmą się inwestorem kompleksowo i zaoferują wsparcie na każdym etapie pozyskiwania decyzji – od analizy sytuacji, przez zaplanowanie działań, przygotowanie i złożenie w imieniu inwestora wniosku po przeprowadzeniu badania wpływu inwestycji i sporządzenie wymaganego raportu w porozumieniu ze stosownymi instytucjami, aż po odebranie decyzji z gminy.

Szczególnie istotna praca wykonana będzie na etapie przygotowania dokumentacji – spodziewać się można między innymi: przygotowania KIP, screeningu, inwentaryzacji przyrodniczej, opracowania danych zgodnie z wytycznymi GIS, jak również uzyskania uzgodnienia w RDOŚ. Współpracując z profesjonalistami, można bez obaw oczekiwać na szybki i pozytywny rezultat ich pracy – zgodny ze wszelkimi wymogami ustawowymi, który pomoże, mówiąc kolokwialnie, „pchnąć” inwestycję na kolejny etap.

Stopka autorska: http://eco-expert.pl/oferta-decyzja-srodowiskowa

VN:F [1.9.18_1163]
Ocena: 0.0/10 (liczba ocen: 0)


Brak komentarzy... bądź pierwszy, dodaj swój komentarz!

Dodaj komentarz