Wyliczanie rezerw pracowniczych

Obowiązujący w Polsce Kodeks Pracy nakłada na zakłady pracy obowiązek wypłacania odpraw pieniężnych pracownikom, którzy spełniają warunki uprawniające ich do przejścia na emeryturę oraz rentę. Zgodnie z tym przepisem Kodeksu, jak również znowelizowaną Ustawą o Rachunkowości, która weszła w życie 1 stycznia 2002 roku, każdy zakład pracy zobowiązany jest do tworzenia tak zwanych rezerw pracowniczych na ten właśnie cel i pokrewne – tak, by w momencie powstania wymogu wypłaty świadczenia z tytułu odprawy nie pojawił się problem z jego realizacją. Wymóg ten postawił nowe wyzwania przed działami kadrowymi oraz płacowymi związane z zamknięciem bilansu w korzystny dla zakładu pracy sposób.

Reklama

Najlepszym sposobem na przeprowadzenie dokładnej i realnej kalkulacji w tym zakresie jest zamówienie profesjonalnej wyceny aktuarialnej. Rekomendacje Międzynarodowych Standardów Rachunkowości nr 19 potwierdzają to stanowisko – zalecają by rezerwy pracownicze oszacowane zostały właśnie przez licencjonowanego aktuariusza. W Polsce działa kilkuset specjalistów, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia Komisji Nadzoru Finansowego do prowadzenia takiej profesjonalnej wyceny.

Rezerwy pracownicze oszacowane zostać muszą, zgodnie z ustawowymi wymogami na cele takie, jak:

  • odprawy rentowe i emerytalne,
  • nagrody pracownicze – np. jubileuszowe,
  • odprawy pośmiertne, dodatki finansowe za lata pracy,
  • niewykorzystane urlopy, itp.

Rezerwy pracownicze wyliczane są poprzez wykorzystanie precyzyjnych narzędzi z zakresu statystyki oraz rachunku prawdopodobieństwa, które dostosowane są zarówno do warunków rynkowych i ekonomicznych, jak i indywidualnej sytuacji pracodawcy. Pod uwagę brane są tutaj przy szacowaniu czynniki takie, jak: cechy demograficzne pracowników (m .in. wiek oraz płeć), charakter zatrudnienia, staż pracy, czy też wysokość wynagrodzenia, jak również struktura organizacyjna firmy, historia zatrudnienia i fluktuacji pracowników, jak i inne czynniki, które związane są ze specyfiką branży zatrudniającego oraz produktów. Na tej podstawie, prezentowana jest wnikliwa analiza oraz prognozy dotyczące metod zabezpieczania rezerwy pracownicze na wiele lat do przodu. Informacje zawarte w raporcie i analizie zaprezentowanych prze aktuariusza zaś, mają bardzo dużą wartość praktyczną dla zlecającego taką usługę – pozwalają bowiem z niemal stuprocentowym prawdopodobieństwem przewidzieć przyszłość zatrudnienia w firmie i zaplanować wydatki na rezerwy pracownicze z tym związane.Dodatkowo, od aktuariusza oczekiwać można również kalkulacji związanych z deputatami węglowymi, godziwej wartości programów motywacyjnych dla pracowników w perspektywie długofalowej oraz innych wewnętrznie regulowanych przez firmę świadczeń pracowniczych – zgodnie z indywidualnym potrzebami zakładu pracy.

Jak widać, usługi aktuariuszy w zakresie oszacowania rezerw pracowniczych to niezastąpione rozwiązanie, w które warto zainwestować. Choć bowiem istnieją na rynku różnego rodzaju gotowych programy do wyliczania rezerw, to wiarygodność uzyskiwanych z ich pomocą prognoz nie zbliży się w najmniejszym stopniu do spersonalizowanej wyceny dokonanej przez eksperta.

Stopka autorska: http://actuarial.com.pl/wiedza/rezerwy-pracownicze/

VN:F [1.9.18_1163]
Ocena: 0.0/10 (liczba ocen: 0)


Brak komentarzy... bądź pierwszy, dodaj swój komentarz!

Dodaj komentarz