Dotacje zachęcają do inwestowania w zieloną energię

Odnawialne źródła energii to nie tylko moda na ekologię, ale dla wielu przedsiębiorców doskonała okazja na udany biznes. Inicjatywy w tym zakresie są współfinansowane między innymi ze środków unijnych.

Reklama

ekologiaPieniądze można otrzymać także od polskiego rządu. Jednym z warunków krajowej dotacji jest zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Polski. Brzmi to może nieco patetycznie, ale w praktyce chodzi o takie wykorzystanie funduszy, które różnicuje energetyczne źródła. Państwo, w którym większość mocy jest wytwarzana niezależnie od zewnętrznych dostawców, zapewnia sobie stabilność gospodarczą. Jest to szczególnie istotne nad Wisłą. Lwią część surowców energetycznych eksportujemy bowiem z Rosji.

Jednym z mechanizmów, który promuje OZE, jest system zielonych certyfikatów. Stanowi on integralną część prawa energetycznego. W dużym skrócie chodzi tutaj o zagwarantowanie producentom zielonej energii zbytu prądu elektrycznego. Istnieje kilka rodzajów inwestycji, które mogą być dofinansowane jednocześnie ze środków krajowych oraz funduszy UE. Aby jednak założenia energetyki zrównoważonej były skutecznie realizowane, konieczne są również wielkie inwestycje publiczne. Przede wszystkim niezbędna jest gruntowna modernizacja oraz budowa nowych sieci przesyłowych, a także sukcesywne łączenie ich z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym.

Potencjalny inwestor zanim otrzyma jednak odpowiednie środki, musi uzbroić się w wiele cierpliwości. Procedury przyznawania dotacji są skomplikowane i trwają nawet kilka lat. Nie obędzie się bez konsultacji ze specjalistami, którzy mają doświadczenie w takich działaniach i którym udało się je pomyślnie zrealizować. O pomoc zawsze warto prosić w odpowiednich jednostkach administracji publicznej oraz w punktach doradczych, stworzonych aby wspierać inwestycje współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

W ostatnich latach zdecydowanie największe zainteresowanie wzbudzały dotacje na energię wiatrową. Wnioski o przyznanie środków na tego rodzaju elektrownie stanowiły 90% ogółu. Drugie miejsce zajął biogaz, a na podium załapały się również siłownie wodne. Jedynie po kilka wniosków dotyczyło inwestycji w energię z biomasy, źródeł geotermalnych oraz projektów solarnych.

Szczegółowe informacje odnośnie posykiwania dotacji na inwestycje w odnawialne źródła energii znajdziesz między innymi pod adresem www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Stopka autorska: założenia energetyki zrównoważonej – http://www.fnez.pl