Optymalizacja zakupów w firmie

W każdej szanującej się firmie zakupy stanowią istotną część polityki przedsiębiorstwa. Wg Patricka Funga „zarządzanie zakupami to nabywanie dóbr i dochodów w celu wspierania realizacji operacyjnych i strategicznych celów organizacji”. Definicja ta nie oddaje może do końca zakresu tego czym jest politka zakupowa firmy, ale pokazuje z grubsza role zakupów w przedsiębiorstwie.

Reklama

Dla uzupełnienia tej definicji trzeba byłoby wprowadzić zmienną jaką jest np. ranga zakupów. Te czynniki często wyznaczają podstawowy obszar zakupowy jednocześnie ciągle dzieje się to poza głównymi priorytetami firmy. Przeważa funkcja zaopatrzeniowa natomiast rzadko mysli się o redukcji ich kosztów. Stąd też pojawiła się pojęcie jakim jest optymalizacja zakupów. W praktyce polega ono na tym, że zleca się usługę outsourcingową firmie zewnętrznej, aby ta dokonała odpowiedniej metodyki procesów zakupowych. Wówczas to taka firma ustala co stanowi niezbędne „drzewa kategorii zakupowych”. Ponadto buduje zespół zakupowy, szacuje potencjał oszczędności w poszczególnych kategoriach zakupowych. Co najważniejsze wprowadza mierniki efektywności poszczególnych działań zakupowych. Rezultatem przeprowadzonych działan jest przede wszystkim wypracowanie znacznych oszczędności w firmie, a co za tym idzie poprawa jej funkcjonlności. Optymalizacja zakupów  wciąż stanowi jeszcze rzadkość w przedsiębiorstwach, lecz wraz ze świadomością rozwoju firmy jej rola nabiera na znaczeniu.

Można również wspomnieć tu o technice zarządzania przez cele. Została rozpropagowana przez Petera Druckera w roku 1954. Od tamtej pory idea MBO jest wdrażana we wszystkich przedsiębiorstwach na całym świecie. Na czym polega jego istota? W najprostszym znaczeniu jest to wyznaczanie menedżerom precyzyjnie zdefiniowanych, wzajemnie ze sobą skolerowanych celów biznesowych. Celem jest tu punkt do, którego menadżer powinien doprowadzić.  MBO zasadniczo różni się od tradycyjnych zarządzań zadaniowych przede wszystkim tym, iż bardzo dokładnie zakreśla cel docelowy bez niedookreślanie ścieżki prowadzącej do niego. Przez co pozwala osiągać ambitniejsze założenia. Skuteczność tej koncepcji opiera się w znacznym stopniu na tym co rozumiemy przez pojęcie celu.

W biznesie ogólnie rozumiany jest jako coś do czego dążymy, co wiąże się ze zmianą i tworzeniem nowych wartości dla firmy. Cele nie mogą ograniczać się do ekonomicznych wskazników, a znacznie poza nie wykraczać. W MBO menadżer stawiając cel odpowiada sobie na pytanie co nowego wprowadzić, co zmienić i jak poprawić proces zarządzania by osiągnąc założone wskazniki ekonomiczne, ale tak by gwarantować ich poprawę w przyszłości.

Stopka autorska: optymalizacja zakupów – http://bradconsulting.pl/oferta/12.html