Pokrzywdzony w postępowaniu karnym – istotna rola pełnomocnika

Jesteś pokrzywdzony przestępstwem, jednak postępowanie i prawo karne są ci obce? Nie wiesz jakie kroki należy podjąć? Pod żadnym pozorem nie rezygnuj ze swoich praw i znajdź fachowego pełnomocnika, który pomoże ci przebrnąć przez całą procedurę. Profesjonalna kancelaria adwokacka to połowa sukcesu. Poniższy wpis ma na celu przybliżenie roli pełnomocnika w reprezentacji pokrzywdzonego na różnych etapach postępowania karnego.

O pełnomocniku słów kilka.

Przez pełnomocnika rozumie się osobę ustanowioną do reprezentacji danego podmiotu w postępowaniu karnym. Reprezentacja ta może mieć miejsce zarówno w fazie postępowania przygotowawczego, jak i w postępowaniu przed sądem. Podmiot uprawniony do reprezentacji, może wyznaczyć pełnomocnika samodzielnie lub otrzymać go z urzędu na mocy decyzji uprawnionego organu. Pełnomocnikiem w postępowaniu karnym może być́ prawnik, a konkretnie – adwokat oraz radca prawny. Należy wskazać, iż do 8 czerwca 2010 r. udział radcy prawnego w procesie karnym był ograniczony. Wszystko zmieniło się za sprawą nowelizacji Kodeksu Postępowania Karnego. Zgodnie z nią, radca prawny został dopuszczony do występowania w charakterze pełnomocnika w postępowaniu karnym w pełnym zakresie. Przy wyborze pełnomocnika, warto jednak mieć na uwadze, iż adwokatura jest związana z procedurą karną znacznie dłużej i prawo karne nie jest jej obce. Kancelaria adwokacka specjalizująca się w prawie karnym będzie zdecydowanie lepszym wyborem, niż kancelaria radcowska związana z prawem rodzinnym. Wpisując w wyszukiwarkę frazę „kancelaria adwokacka Płock”, bez problemu znajdziesz wykwalifikowany podmiot, który udzieli ci fachowej pomocy.

Czym jest pełnomocnictwo?

Przede wszystkim pełnomocnik – adwokat, czy też radca prawny – reprezentuje stronę i działa w jej imieniu. Pełnomocnik działa także na rachunek udzielającego pełnomocnictwa tj. mocodawcy. Powyższe oznacza, że działania pełnomocnika wywołują skutki prawne, o ile działanie to mieści się w granicach udzielonego pełnomocnictwa. Należy zauważyć, iż wyróżniamy pełnomocnictwo ogólne, rodzajowe oraz szczególne. Pełnomocnik jest w pełni związany brzmieniem pełnomocnictwa i nie może wykraczać poza jego zakres.

Kto może ustanowić pełnomocnika?

Postępowanie przygotowawcze.

Czynności procesowe w postępowaniu karnym mogą być dokonywane przez strony i uczestników postępowania. Czynności te mogą podejmować samodzielnie lub przez pełnomocnika. Istotne jest rozróżnienie podstawowych pojęć. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, pełnomocnik może być ustanowiony dla uczestników postępowania np. świadków, oraz dla strony innej, niż oskarżony tj. pokrzywdzonego. Co istotne, pokrzywdzony może korzystać z pomocy pełnomocnika już we wstępnej fazie postępowania karnego. Wobec tego, pełnomocnik może w imieniu pokrzywdzonego złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa w formie pisemnej, zgłosić udział w postępowaniu i brać wspólnie w pokrzywdzonym udział w czynnościach procesowych. Nadto w przypadku umorzenia lub odmowy wszczęcia przez prokuratora postępowania, chęć wystąpienia w charakterze oskarżyciela posiłkowego subsydiarnego wymaga ustanowienia pełnomocnika. Obowiązuje tu tzw. przymus adwokacki.

Postępowanie przed sądem.

W sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego, pokrzywdzony może obok lub zamiast oskarżyciela publicznego działać jako strona w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Oskarżyciel posiłkowy korzysta z praw strony postępowania karnego i posiada szereg przysługujących mu praw. Oskarżyciel posiłkowy może m.in. przeglądać akta, zgłaszać wnioski dowodowe, uczestniczyć w przesłuchaniach świadków, zadając im pytania, wygłosić tzw. mowę końcową, czy też złożyć apelację od wyroku I instancji.

W przypadku oskarżyciela prywatnego, należy zauważyć, iż jego głównym i najważniejszym zadaniem w postępowaniu sądowym jest przedstawienie dowodów na poparcie aktu oskarżenia. Mając powyższe na uwadze, brak fachowej wiedzy może okazać się znamienny dla zakończenia postępowania karnego. Praktyka pokazuje, iż nieznajomość procedury karnej, a także prawa karnego materialnego zazwyczaj wywołuje negatywne konsekwencje dla oskarżyciela posiłkowego, czy też prywatnego. Udział adwokata tj. osoby posiadającej odpowiednie wykształcenie i warsztat prawniczy jest – o ile nieobowiązkowy, o tyle wysoce wskazany.

Zadbaj o fachową pomoc prawną.

Kontynuując myśl, warto nadmienić, iż ustanowienie pełnomocnika jest zawsze fakultatywne. Prawo karne nie wymaga bezwzględnego korzystania z pomocy profesjonalnego podmiotu. Warto jednak uświadomić sobie jak istotny dla wyniku postępowania karnego jest udział adwokata, czy też prawnika. W Twojej okolicy  pojawia się problem ze znalezienie fachowej pomocy? Nic straconego! Wybór profesjonalnego pełnomocnika nie musi ograniczać się do miejsca zamieszkania. Bez względu na to, czy miejscem zamieszkania pokrzywdzonego jest Płock, czy też inne miasto, reprezentacji można szukać na terenie całego kraju.

VN:F [1.9.18_1163]
Ocena: 0.0/10 (liczba ocen: 0)


Brak komentarzy... bądź pierwszy, dodaj swój komentarz!

Dodaj komentarz