Polscy Erazmusi podbijaja Europę

Przychodzi taki moment w życiu każdego studenta, w którym chciałoby się coś zmienić, przeżyć wielką, niezapomnianą przygodę, która wpłynie na nasze dotychczasowe życie. Podczas studiów mamy możliwość wyjazdu na Wymianę Erazmus z Programem Sokrates. Co to w ogóle jest „Erasmus”? Odpowiedź jest prosta, jest to jedna z akcji edukacyjnego programu wspólnotowego SOCRATES, adresowana do szkolnictwa wyższego, czyli do Was, drodzy studenci.

Reklama

erasmus - studenciGłównym celem programu  jest podniesienie poziomu i wzmocnienie europejskiego wymiaru kształcenia w szkołach wyższych, przede wszystkim poprzez wspieranie międzynarodowej współpracy między uczelniami oraz rozszerzenie wymiany studentów i nauczycieli akademickich w Europie. Jest to możliwość wyjazdu na jeden lub dwa semestry do jednego z krajów  Unii Europejskiej, co daje możliwość studiowania naszego kierunku wraz ze studentami z całego świata. Dodam, że wykłady odbywają się w języku angielskim lub języku danego kraju. Stwarza to wspaniałą okazję do poszerzenia i wzbogacenia słownictwa poprzez studiowanie oraz mieszkanie wraz ze studentami  z całego świata.

Niektórzy z Was zastanawiają się, czy studiowanie w ramach wymiany jest kosztowne? Odpowiedz brzmi nie. Zgodnie z zasadami programu Erasmus, od studenta przyjeżdżającego na studia w ramach wymiany, uczelnia przyjmująca nie pobiera opłaty za studia. Plusem takiego rozwiązania jest fakt, że studenci dostają pieniądze na pobyt w formie grantu, który zakłada dofinansowanie kosztów związanych z podróżą i pobytem za granicą. Osoba wyjeżdżająca przeznacza uzyskane  fundusze na dofinansowanie kosztów zakwaterowania, utrzymania i innych wydatków związanych z pobytem w kraju docelowym. Zazwyczaj pieniądze dostajemy w Euro. W związku z ograniczoną kwotą grantu, wiele polskich uczelni decyduje się na dofinansowanie wyjazdów studentów z budżetu uczelni lub wydziałów w formie dodatkowych pieniędzy lub współfinansowania części kosztów.

Program Sokrates przeznaczony jest jedynie dla osób studiujących dziennie, czasem zdarza się możliwość wyjazdu studentom wieczorowym i zaocznym, zależy to oczywiście od Uczelni wysyłającej. Słuchacze studiów podyplomowych (nie-doktoranckich) oraz absolwenci uczelni nie mogą uczestniczyć w wymianie.

Przejdźmy do formy zaliczenia wymiany. Uczelnie macierzyste, które wysyłają studenta powinny zaliczać okres studiów spędzonych w uczelni partnerskiej. Lecz jest to tylko teoria  okres spędzony za granicą zostanie zaliczony przez macierzystą uczelnię tylko wtedy gdy wybierzemy przedmioty takie same które mamy na uczelni Polskiej w innym przypadku musimy po powrocie zaliczać różnice programowe. Gwarancją uznania okresu studiów za granicą powinno być podpisanie „Porozumienia o programie zajęć” (Learning Agreement). Wszystkie przedmioty uzgodnione w „Porozumieniu o programie zajęć” powinny być zaliczone, a oceny uzyskane na egzaminach w uczelni zagranicznej powinny być przepisane w skali ocen obowiązującej w uczelni macierzystej. O zaliczeniu decyduje ostatecznie wydział macierzysty po przeanalizowaniu wykazu zaliczeń wystawionego studentowi przez uczelnię zagraniczną. W takim razie nasuwa się pytanie  co to jest Learning Agreement – jest to umowa między studentem, jego uczelnią macierzystą i uczelnią przyjmującą (partnerską), określająca program zajęć, w jakich uczestniczyć ma student w uczelni partnerskiej oraz liczbę punktów ECTS, jaka będzie przyznana za ich zaliczenie. Porozumienie jest podstawą uznania okresu studiów odbytego w zagranicznej uczelni.

Dokument ten musi zostać podpisany przez wszystkie trzy strony przed wyjazdem studenta, a jego kopię powinna otrzymać każda ze stron. Do „Porozumienia” można wprowadzić zmiany pod warunkiem, że zostaną one zaakceptowane przez obie uczelnie i studenta (zmiany te powinny mieć formę pisemną). Pełne zrealizowanie uzgodnionego programu studiów powinno gwarantować automatyczne zaliczenie studiów/zajęć przez uczelnię macierzystą. Obowiązkowa rzeczą jaka student musi zaliczać na uczelni zagranicznej jest zdawanie egzaminów lub zaliczenia przedmiotów w formie obowiązującej w uczelni zagranicznej jest niezbędne do zaliczenia przedmiotów i uzyskania punktów ECTS. ECTS jest to Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów (European Credit Transfer System) jest systemem, który ułatwia uznawanie okresów studiów odbytych w uczelni innej niż macierzysta. System ten pozwala na „mierzenie” w skali punktowej nakładu pracy studenta, jaki musi on włożyć w zaliczenie określonego przedmiotu/ zajęć (za pełny rok akademicki studiów z reguły przyznawanych jest 60 punktów).Jest to najważniejsza rzecz  z która każdy przyszły i obecny Erazmusowiec powinien się zapoznać. Dodam tez że będąc już na uczelni Partnerskiej wypełniamy Learning Agreement czyli tabela  przedmiotów które  jesteśmy zobowiązani zaliczyć, będąc w innym kraju. Wybierając  przedmioty musimy liczy się ze każdy ma swoja wartość czyli punkty ETSC należy zwrócić uwagę na to od ilu punktów nasza uczelnia zalicza pobyt jest to zazwyczaj skala od 20-30 punktów ETSC na semestr.

Uwaga dla studentów: przed wyjazdem na wymianę, aby wszystkie formalności gładko poszły, należy już wcześniej wybrać przedmioty zaliczające okres studiów na uczelni partnerskiej, spis przedmiotów a także wartość punktowa ECTS powinny znajdować się na stronie uczelni partnerskiej ,kolejnym krokiem który warto zrobić jest konsultacja z koordynatorem uczelni macierzystej i partnerskiej. W większości przypadków 3-4miesiecy wczesnej  przed wyjazdem do uczelni zagranicznej należy wysłanie do uczelni zagr. indywidualny formularz zgłoszeniowy  studenta (wniosek o formalne dopuszczenie do zajęć oraz miejsce w akademiku) – formularze są wcześniej przysyłane przez poszczególne uczelnie zagraniczne lub udostępniane w Internecie a także należy  wysłać zatwierdzenie indywidualnego programu zajęć studenta w uczelni zagranicznej („Learning Agreement”) przez Koordynatora Wydziałowego. Wysłanie „Learning Agreement” do uczelni zagranicznej. Dokument podpisuje również Koordynator Uczelniany. Oryginał dokumentu przechowuje zainteresowany student, kopię przekazując do Dziekanatu.

Więcej ciekawych artykułów dotyczących studiów znaleźć można w portalu który poświęcony jest m.in. tematyce uzczelni wyższych Studiowac.pl

VN:F [1.9.18_1163]
Ocena: 0.0/10 (liczba ocen: 0)


Brak komentarzy... bądź pierwszy, dodaj swój komentarz!

Dodaj komentarz