Zmiany w podatku od towarów i usług, czyli VAT w 2013 roku

Od stycznia 2013 roku ma wejść w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, zwanego w skrócie VAT. Niestety rząd, który tworzył tę ustawę skierował ją do sejmu oraz dopiero w połowie października 2012 roku, co powoduje, że ustawa ta przejdzie swój proces legislacyjny najprawdopodobniej  dopiero w połowie grudnia. Podatnikom pozostanie więc bardzo niewiele czasu na przygotowanie się do wprowadzenia nowych przepisów o VAT. Dodatkowym problemem z podatkiem VAT w roku 2013 jest to, że regulacje prawne znajdują się nie w jednym a w wielu ustawach.

Słupki monetWiększość przepisów znajduje się co prawda w ustawie o podatku od towarów i usług, ale część regulacji dotyczących takich zagadnień jak rozliczanie metodą kasową, ulgi za złe długi czy rozliczania podatku VAT od zakupu i eksploatacji samochodów osobowych, znajdują się w ustawie okołobudżetowej i ustawie o redukcji niektórych obciążeń w administracyjnych. Ustawy te są niestety również uchwalane „na ostatnią chwilę”.
Na szczęście dla podatników, mimo, że ustawa o VAT musi wejść w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku, regulacje, które będą wymagały największych kosztów, bo na przykład zmiany systemów komputerowych, wejdą w życie najprawdopodobniej dopiero w styczniu 2014 roku. Rząd proponuje co prawda by data ta była ustalona na 1 lipca 2013, ale komisja sejmowa oraz kluby parlamentarne nie wydają się być przychylne tej dacie.

Zmiany w  podatku VAT są szczególnie istotne dla małych firm. Ustawodawca wprowadza zmiany, których celem jest zmniejszenie zatorów płatniczych oraz redukcja zadłużenia wobec skarbu państwa. Metodą ma być połączenie metody kasowej z ulgą za złe długi.

Metoda kasowa umożliwi małym firmom ujęcie w deklaracji podatku należnego VAT dopiero po otrzymaniu zapłaty od dłużnika. Możliwość ta ograniczona jest do 180 dni od daty sprzedaży. Po tym okresie podatek  i tak trzeba  będzie naliczyć. Jeśli jednak podatnik dalej nie otrzymał swoich pieniędzy to po 150 dniach od terminu płatności, może starać się o ulgę za złe długi. Ulga ta według założeń ma być prosta do uzyskania, a sama procedura nie powinna być nadmiernie zbiurokratyzowana. Z drugiej strony, podatnik, który nie zapłacił za fakturę będzie miał obowiązek skorygowania swojej deklaracji o kwotę niezapłaconą w ciągu 150 dni od terminu płatności.

Takie rozwiązanie powoduje, że skarb państwa nic nie traci na tej operacji, podatnik wystawiający fakturę VAT nie zadłuża się względem państwa a dłużnik ma motywację do zapłaty za fakturę.

Reasumując, podatnicy  powinni uważnie śledzić poważne media oraz doniesienia firm zajmujących się doradztwem podatkowym, aby nie tylko nie wpaść w pułapkę przyzwyczajeń, ale również skorzystać z wielu bardzo interesujących zmian, które mogą bardzo ułatwić prowadzenie biznesu, pod warunkiem, że będzie się o nich wiedziało.

 

Stopka autorska: ustawa o VAT – http://nicoma.pl/vat2013