Przedszkole prywatne – pomysł na własny interes

Nie masz pomysłu na biznes, a marzysz o założeniu czegoś własnego? Ty lub ktoś z Twoich najbliższych ma wykształcenie pedagogiczne? A może po prostu kochasz dzieci? Jeśli na któreś z pytań odpowiedziałeś twierdząco otworzenie prywatnego przedszkola, to coś dla Ciebie.

Reklama

wiatraczkiW obecnej sytuacji gospodarczej, gdzie zamykane są kolejno placówki publiczne, dobrym pomysłem na własny interes jest założenie placówki o charakterze prywatnym. W odróżnieniu od przedszkoli publicznych, które są prowadzone przez miasta albo gminy, przedszkola niepubliczne prowadzą osoby fizyczne lub fundacje. Tak naprawdę przedszkole może założyć każdy, jeżeli tylko spełni szereg wymogów.

Sporym wyzwaniem będzie znalezienie odpowiedniego miejsca. Musi ono spełniać normy sanitarne, nieodzowne są więc opinie Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej czyli Sanepidu. Następnie  niezbędne będzie uzyskanie pozytywnej opinii od Straży Pożarnej oraz architekta z Urzędu Dzielnicy lub Gminy. Z kolei w starostwie należy zgłosić zmianę sposobu użytkowania lokalu lub jego części. Jeżeli konieczne będzie wykonanie  prac budowlanych, to wymagane jest uzyskanie odpowiedniego zezwolenia, które pozwoli na dokonanie modyfikacji przestrzeni.

Kolejnym ważnym aspektem jest opracowanie statutu przedszkola, który będzie w jasny sposób określał nazwę placówki, jej typ, cel oraz zadania. W nim należy umieścić również dane osoby prowadzącej przedszkole, wszystkie jego organy oraz zakres ich zadania. Trzeba dokładnie sprecyzować sposób organizacji przedszkola, prawa i obowiązki pracowników, a także – rzecz jasna – dzieci. W statucie powinny zawierać się zasady dotyczące przyjmowania podopiecznych do placówki, jak również reguły według których dziecko może być z niej usunięte. Istotną kwestią jest również zamieszczenie określonej formy, dzięki której pozyskiwane będą środki finansowe na działalność.

Osoba zakładająca przedszkole, może posłużyć się rozporządzeniem MEN z dnia 21 maja 2001 roku o ramowym statucie przedszkola publicznego, jednakże powinna uwzględnić specyfikę własnej placówki, tak by było to coś innowacyjnego. Zarówno dyrektor jak i nauczyciele podlegają wymogom dotyczącym kwalifikacji osób zatrudnionych w przedszkolu. Wszystko to, jest regulowane postanowieniami ustawy Karty Nauczyciela i aktywów wykonawczych. Całość dokumentów dostarcza się przy zgłaszaniu placówki do ewidencji w urzędzie miasta albo gminy, w zależności od tego gdzie będzie ona funkcjonowała. Następnym krokiem jest wydanie przez Urząd zaświadczenia o wpisie do ewidencji oraz przesłanie do odpowiedniego Kuratorium Oświaty. W razie jakichkolwiek wątpliwości pytania należy kierować właśnie tam, gdyż jest to organ regulujący  i decydujący o ścieżce cywilno-prawnej tego przedsięwzięcia.

Realizowanie podstawy programowej wychowania przedszkolnego obowiązuje tak samo przedszkola prywatne i publiczne. Kadra pedagogiczna jest zobowiązana do wyboru programu dla przedszkola, jednak może być realizowany również program autorski. Ma to z pewnością wpływ na zwiększenie zainteresowania ofertą przedszkola. Im więcej możliwości dodatkowych zajęć, organizowanych dni otwartych, nowatorskich sposobów na rozwój i edukację, tym większe prawdopodobieństwo zainteresowania ze strony rodziców, i w efekcie lepiej prosperujący ośrodek.

Ze względu na zapis w Ustawie o systemie oświaty, który reguluje kwestię dotacji dla tego typu placówek, przedszkola niepubliczne tak samo jak publiczne mogą ubiegać się o dofinansowanie z gminy dla przedszkola. Aby otrzymać subwencje należy złożyć wniosek o ich przyznanie oraz podać liczbę dzieci uczęszczających do przedszkola. Musi być on dostarczony najpóźniej do 30 września – wtedy gmina przyznaje dotacje na rok następny. Tego tego typu pomoc może okazać się naprawdę przydatna, ponieważ miesięczna kwota wynosi co najmniej 40% wydatków ponoszonych na każdego podopiecznego.

Założenie prywatnego przedszkola nie jest rzeczą prostą. Ze względu na biurokrację i dużą ilość wymogów oraz przepisów regulujących powstawanie placówek, sprawa może trwać dosyć długo, a co gorsza wiąże się z kosztami. Nie rezygnujmy jednak z własnych marzeń. Może to właśnie Twoje przedszkole sprawi uśmiech na twarzy niejednego dziecka i jego rodzica?

Stopka autorska: przedszkola – http://ekoskrzat.com.pl/

VN:F [1.9.18_1163]
Ocena: 0.0/10 (liczba ocen: 0)


Brak komentarzy... bądź pierwszy, dodaj swój komentarz!

Dodaj komentarz