Teoria fal Elliotta w analizie technicznej

Teoria fal została stworzona przez Amerykanina Ralpha Elliotta. W skrócie można powiedzieć, że teoria jest próbą opisania sposobu w jakim poruszają się trendy na rynkach finansowych. Autor podjął się uwzględnienia aspektu psychologicznego w zachowaniu uczestników rynku. Pierwotnie teoria fal odnosiła się przede wszystkim do ruchów cen na rynkach akcji, jednak obecnie stosowana jest z powodzeniem również na rynku walutowym forex.

Reklama

Teoria fal Elliotta

Elliott w swojej teorii odkrył, że tak jak i zbiorowe zachowania ludzkie tak i rynki podlegają pewnym cyklicznym, dającym się wyodrębnić tendencjom. Wykorzystał ten fakt do badania amerykańskiego indeksu Dow Jonem Industrial.

Na podstawie przeprowadzonych badań sklasyfikował pewne powtarzalne układy. Wyodrębnił mianowicie formacje o charakterystycznym kształcie, które łączą się ze sobą tworząc niemal identyczne formacje wyższego rzędu. Układy te nazwał falami, z uwagi na to, że ich kształt bardzo przypomina fale morskie.

Podstawowy układ w teorii fal posiada pięciofalową strukturę. Taki schemat zwany jest również impulsem, a jego fale – falami impulsu. Trzy fale, oznaczone jako 1, 3 oraz 5, wskazują kierunek głównego trendu. Natomiast fale 2 i 4 zwrócone są w kierunku przeciwnym do całego ruchu i określane są jak fale korygujące.

Fale korygujące są także kolejnym elementem, który pojawia się po zakończeniu pełnego pięciofalowego impulsu. Zwykle mówi się wtedy, że rynek jest w fazie korekty. Najczęściej fale korygujące posiadają strukturę trójfalową ABC. Fale A i C wskazują kierunek całej korekty, a fala B skierowana jest przeciwnie do dwóch wymienionych wcześniej fal. Jak łatwo zauważyć cały cykl składa się z 8 fal: 5 fal w impulsie oraz 3 fale w korekcie.

Zatem teoria fal Elliota niemalże rozkłada na czynniki pierwsze trendy występujące na rynkach. Innymi słowy klasyfikuje pewne etapy powstawania trendu i dzieli go na łatwo rozpoznawalne fazy. W tym miejscu należy wspomnieć, iż według teorii trend tworzą fale, które zmieniają się zgodnie z cyklami bazującymi na ciągu Fibonacciego:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, …

Jak już wspomniano fale korygujące najczęściej posiadają strukturę trójfalową ABC. Bardzo często na rynkach dochodzi jednak do sytuacji, gdzie korektę tworzą bardziej skomplikowane struktury, które o wiele trudniej rozpoznać niż zwykłe fale impulsu. Elliott pomyślał i o tym. W swojej teorii nie tylko podzielił trend na fale, ale również rozpoznał i sklasyfikował szereg formacji, które mogą pojawić się w trakcie korekty. Wiedza dotycząca kształtów fal korygujących jest w teorii fal bardzo istotna ze względu na fakt, iż wiele systemów inwestycyjnych opartych na analizie technicznej generuje sygnały wejścia na rynek właśnie w czasie, kiedy na rynku pojawia się korekta.

Można zatem bez przesady stwierdzić, że teoria fal Elliotta jest metodą, którą powinien poznać każdy analityk techniczny bądź inwestor opierający swoje decyzje inwestycyjne na analizie wykresów.

Stopka autorska: teoria fal Elliota – http://www.almanachinwestora.pl/analiza-techniczna/teoria-fal-elliotta

VN:F [1.9.18_1163]
Ocena: 7.0/10 (liczba ocen: 1)


Brak komentarzy... bądź pierwszy, dodaj swój komentarz!

Dodaj komentarz