Marzy Ci się dom energooszczędny? Przysługuje Ci dopłata!

Koszty budowy domu, a przede wszystkim późniejszej eksploatacji mogą być wysokie. Ogrzana musi zostać większa powierzchnia, również zapotrzebowanie na energię elektryczną jest większe, podobnie, jak na wodę, czy wywóz śmieci. Koszty eksploatacji mogą, ale nie muszą być wysokie. Nie, jeśli zdecydujemy się na budowę domy energooszczędnego.

Co to znaczy dom energooszczędny?

Zaznaczyć należy, że nie każdy dom, może być domem energooszczędnym. Budynki tego typu, określane przez specjalnie powołanych weryfikatorów muszą spełniać szereg wymagań. Posiadać wentylację mechaniczną z wysokowydajnym odzyskiem ciepła, odpowiednią izolację i szczelność, umożliwiającą przenikanie powietrza, czy wreszcie prawidłowe usytuowanie budynku umożliwiające ocieplanie budynku przez energię słoneczną. Pojęcie domów energooszczędnych zyskało na znaczeniu od momentu, kiedy osoby fizyczne mogą starać się o dopłaty z NFOŚiG, w wysokości nawet 30 tysięcy złotych.

Dotacja z NFOŚiG w praktyce

Tak, jak zostało wcześniej wspomniane, dotacja przysługuje osobom fizycznym, których dom spełnia określone warunki. Ścieżka otrzymania dotacji nie jest jednak prosta i krótka. Możemy zdecydować się na samodzielną budowę lub kupić dom od dewelopera, którego inwestycja została pozytywnie zweryfikowana przez Fundusz.  Dopiero po zatwierdzeniu projektu budowlanego, jego weryfikacji i podpisaniu umowy z wykonawcą, następuje staranie się o kredyt (kwota kredytu musi być wyższa, niż kwota dotacji, a bank musi uczestniczyć w programie NFOŚiG), a po jego przyznaniu, budowa domu. Należy pamiętać, że o dotację z Funduszu Ochrony Środowiska można starać się dopiero po odbiorze budynku. Również w tym miejscu niezbędna jest pozytywna decyzja weryfikatora, jednak innego niż ten, który dokonywał weryfikacji projektu budowlanego. Podczas tej kontroli przeprowadzona zostanie próba szczelności budynku oraz obliczone zapotrzebowanie na energię cieplną. Podczas kontroli może okazać się, że budynek nie spełnia wymogów i nie kwalifikuje się do programu. Jednak wykonawca na własny koszt może dokonać działań naprawczych i poddać budynek wtórnej weryfikacji.

Po tym kroku należy wystąpić do banku o dotację, dołączając dokumenty, w tym m.in. pozytywną decyzję weryfikatora odnośnie spełnianych standardów budowlanych. Dotacja jest wypłacana przez Fundusz do 30 dni od daty złożenia wniosku na rachunek bankowy, a pieniądze przeznaczane są na poczet spłaty części kredytu.

Czy dom energooszczędny się opłaca? 

Koszty budowy tego typu inwestycji są średnio o 60 tys. wyższe, niż w przypadku budowy domu tradycyjnego. Jednakże koszty eksploatacji, zwłaszcza w dłuższej perspektywie pokazują, że jest to opłacalne, tym bardziej, że państwo dopłaca mniej więcej połowę „inwestycji w energooszczędność”.

Domy energooszczędne we Wrocławiu proponuje deweloper Diamond Properties w inwestycji 6-dzielnica.

Stopka autorska: 6-dzielnica – http://www.6-dzielnica.pl

VN:F [1.9.18_1163]
Ocena: 0.0/10 (liczba ocen: 0)


Brak komentarzy... bądź pierwszy, dodaj swój komentarz!

Dodaj komentarz