Prawo pomocne dla seniora

Starzejące się społeczeństwo wnosi coraz więcej nowych wyzwań dla osób starszych i ich bliskiej rodziny. Zdarzają się sytuację, w których seniorzy nie są w stanie zapewnić sobie podstawowych potrzeb, a najbliższa rodzina nie ma możliwości zapewnienia takiej opieki.

Na szczęście jest wiele możliwości i przepisów, które w znaczny sposób ułatwiają zapewnienie opieki i w miarę normalnego funkcjonowania osób w podeszłym wieku, które mają trudności z samodzielnością. Te przepisy mogą być wykorzystane z korzyścią dla obu stron. W najgorszej sytuacji, w której senior nie posiada rodziny pomoc musi zapewnić mu gmina lub inne instytucje państwowe.

 

Opiekun prawny

W sytuacjach, w których starsza osoba jest niezdolna do dbania o swoje interesy osobiste i  majątkowe oraz ma trudność w załatwianiu swoich potrzeb życiowych, może zostać wyznaczony opiekun, który jest przedstawicielem ustawowym, a w jego obowiązku należy dbanie o interesy osoby niezdolnej do samodzielnego wykonywania lub podejmowania decyzji. Osobą powoływaną do opieki jest przede wszystkim małżonek, albo inna osoba z rodziny. Jeśli nie ma takiej osoby, opiekę może sprawować pomoc społeczna lub inne organizacje społeczne. Głównym obowiązkiem opiekuna jest dbanie o interesy nad podopiecznym, które mają na celu dobro osoby starszej. Opiekun również ma obowiązek składać raport z przebiegu opieki oraz z zarządzania majątkiem.

 

Pełnomocnictwo bankowe

Pełnomocnictwo jest przydatne przede wszystkim w sytuacjach, w których senior ze względu na swoje ograniczenia fizyczne nie może samodzielnie wstawić się w banku. Pełnomocnictwo uprawnia pełnomocnika do dokonywania czynności prawnych w imieniu osoby, która takiego pełnomocnictwa udzieliła, w przypadku pełnomocnictwa bankowego umożliwia to korzystanie z rachunków bankowych. Takie pełnomocnictwo może być pełne, w którym pełnomocnik ma możliwość pełnego korzystania i podejmowania decyzji dotyczących rachunków bankowych oraz częściowe, które ogranicza możliwości pełnomocnika. Sprawę pełnomocnictwa zazwyczaj można załatwić w banku, w którym posiada się swoje rachunki.

 

Miejsce w domu pomocy społecznej

Niestety czasami zdarzają się sytuacje, w których osoby w podeszłym wieku nie są samodzielne i nie potrafią zadbać o swoje podstawowe życiowe potrzeby. W takich sytuacjach często osoby starsze nie mają rodziny lub rodziny nie są w stanie zadbać o seniora. Dlatego też, czasami jedynym rozwiązaniem jest umieszczenie staruszka w domu pomocy społecznej, który zapewnia całodobową opiekę nad osobami potrzebującymi. Aby umieścić seniora w DPS należy złożyć wniosek do odpowiedniej instytucji, która zajmuje się tego typu sprawami i która jest najbliższa zamieszkania. Następnie pracownik socjalny weryfikuje informacje dotyczące sytuacji osobistej, rodzinnej i finansowej. Po zebraniu wszystkich danych ośrodek wydaje decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej. Kryterium dochodowe, które umożliwia zwolnienie z opłat najbliższej rodziny za pobyt osoby starszej w DPS wynosi 1053zł, jeśli kwota ta nie jest przekroczona za pobyt w ośrodku koszty ponosi najczęściej gmina.

Poradami, również z zakresu praw osób starszych służy http://kancelaria-animus.pl.

Stopka autorska: http://kancelaria-animus.pl – http://kancelaria-animus.pl/

VN:F [1.9.18_1163]
Ocena: 0.0/10 (liczba ocen: 0)


Brak komentarzy... bądź pierwszy, dodaj swój komentarz!

Dodaj komentarz