Cywlizacja Europejska – Rzymskie prawo, Chrześcijańska moralność

Cywilizacja europejska, kształtowała się głownie w okresie średniowiecza, jednak  obok chrześcijaństwa duży wpływ na rozwój Europy miała cywilizacja Starożytnego Rzymu.

Reklama

Kolejni Cesarze Rzymu pragnęli budować potęgo Imperium poprzez podboje terytorialne, tym samym chcąc zawładnąć nad całym ówcześnie znanym  światem. Byłby to nie lada wyczyn, wystarczy sobie wyobrazić, że Imperium Rzymskie było dziesięciokrotnie mniejsze od Imperium Czyngis-chana.  Władca który by tego dokonał pozostałby nieśmiertelny po wsze czasy. Po upadku Cesarstwa i nastaniu średniowiecza, kolejni Europejscy władcy tacy jak cesarze Karol Wielki i Otton III,  pragnęli odbudować Cesarstwo Rzymskie, a jako spoiwo wykorzystać chrześcijaństwo. Warto zwrócić uwagę, że w XIX wieku podobną myślą kierował się Napoleon Bonaparte.

Głównym fundamentem budowy Cywilizacji Europejskiej obok chrześcijaństwa było rzymskie prawo, które po dziś dzień wykorzystywane jest do tworzenia, konstytucji i ustaw europejskich. Warto zaznaczyć, że prawo rzymskie, w przeciwieństwie do dzisiejszego prawa było bardziej usystematyzowane i surowsze. Każda grupa mieszkańców Rzymu miała jasno określone prawa i obowiązki, za których przekroczenie groziła grzywna, więzienie a nawet śmierć. Wraz ze zmianą mentalności ludzi, prawo odchodzi od groźnych kar, przy tym będąc tak rozmytym, że każdy może interpetować je na własny sposób.

Obok prawa to właśnie Rzymowi zawdzięczamy codzienne wynalazki czy osiągnięcia architektury, takie jak drogi, mosty, kanalizacje czy akweny wodne, do budowy których rzymianie używali cementu. Bogatsi obywatele Rzymu korzystali z łaźni, ciekawostką jest, że rzymianie w swych willach posiadali już bieżącą wodę.

Zanim doszło do rozwoju Cywilizacji Europejskiej, Cesarstwo Rzymskie zmierzyło się z Chrześcijaństwem – religią która zdobywała serca ludzi z niższych sfer społecznych. Odmienne życie moralne rzymian, ich wierzenia, legendy i obrzędy napotkały na drodze religię która mówiła o jednym Bogu i miłości do ludzi, niezależnie od ich pochodzenia.  Początkowo Cesarze, którzy pragnęli być bogami odrzucili Chrześcijaństwo, a wyznawców Chrystusa skazywali na śmierć. Dopiero realne zagrożenie rozpadu Imperium, zmusiło Cesarza Konstantyna do przyjęcia chrześcijaństwa jako wspólnej religii dla całego Cesarstwa.

Połączenie rzymskiego prawa, wiedzy architektonicznej, pomysłowości oraz Chrześcijańskiej moralności, stało się podstawą do budowania Cywilizacji Europejskiej, która po dziś dzień zmaga się z przeciwnościami czy to z zewnątrz: jak najazdy arabskie, mongolskie czy tureckie, czy wewnątrz: wojna francusko-angielska, wojna trzydziestoletnia czy II Wojna  Światowa.

Powolne niszczenie dorobku kultury europejskiej, prowadzi do niszczenia narodów a tym samym do zatracenia wszelkich wartości jakie cywilizacji Europy rozwijała przez ponad tysiąc lat.

Stopka autorska: legendy – http://www.polskatradycja.pl/legendy-spis-tresci.html

VN:F [1.9.18_1163]
Ocena: 7.5/10 (liczba ocen: 2)


Brak komentarzy... bądź pierwszy, dodaj swój komentarz!

Dodaj komentarz