Sprawy kapitału zwalniające z podatku CIT

Podatek dochodowy od osób prawnych jak się okazuje wyłączenie z przychodów do opodatkowania nie zawiera wartości odsetek od zbywanego roszczenia z tytułu kredytu bądź pożyczki. Takie stanowisko przyjął Naczelny Sąd Administracyjny z 16 października 2013 r. W niniejszej sprawie, która poruszona została przez nas w artykule i przyjętego stanowiska – bank może dokonać zbycia dla funduszu sekurytyzacyjnego prywatnych wierzytelności z tytułu udzielonych, a niespłaconych w wyznaczonym terminie pożyczek.

Reklama

Cena z tytułu sprzedaży tychże wierzytelności pozyskana przez bank będzie niższa od sumy niespłaconej części kapitału udzielonych kredytów. Poniekąd ma to również związek z takimi formami usług rachunkowych jak optymalizacja podatkowa. Kluczowym problemem sprawy jest właściwa ocena prawna stanu faktycznego, w którym wspomniana cena za zbywaną funduszowi sekurytyzacyjnemu wierzytelność tudzież związane z nią odsetki (pomimo tego, iż obejmuje także odsetki) – jest w pewnym sensie niższa od wartości zbywanej wierzytelności zasadniczej.

Wykształciło się zatem pytanie czy w obecnej sytuacji zwolnienie od podatku pokrywać będzie całą cenę zbycia, albowiem jest ona niższa od wartości zbywanej wierzytelności. Wbrew temu, że uwzględnia także wartość odsetek od wierzytelności głównej, a mówiąc dokładniej powstaje pytanie czy zwolnienie to tyczyć się będzie również przychodu w części związanej z przeniesieniem praw do odsetek od zbywanej wierzytelności. Bank może uznać, że ma prawo do pozbycia się swoich wierzytelności z tytułu kredytów przydzielonych swoim klientom na podstawie umowy przelewu wierzytelności, nie rozstrzygając w umowie o skutkach dla należności ubocznych wynikających ze zbycia należności głównej.

Jeżeli cena pozbycia się danej wierzytelności jest niższa od wartości kapitału pożyczek, wówczas całość ceny uzyskanej przez bank z tytułu sprzedaży wierzytelności powinna być uznana za należność z tytułu zbycia kapitału udzielonych kredytów nie osiągając dochodu do opodatkowania, aczkolwiek otrzymując cenę niższą od wartości kapitału kredytów pokryje zaledwie w części stratę, jaką poniósł udzielając kredytu, którego kapitał nie został mu w całości zwrócony. Fiskus był jednak innego zdania i zadecydował, że bank nie zbywa tylko kapitału, lecz kilkukrotną wierzytelność składającą się z kapitału kredytu – pożyczek oraz odsetek. Sprawa wierzytelności trafiła bezapelacyjnie do Sądu, który podzielił stanowisko fiskusa dotyczące części umówionej ceny zbywanej wierzytelności głównej wraz z wierzytelnością na zbywcę, że nie może ona modyfikować obowiązującego prawa podatkowego.

Stopka autorska: optymalizacja podatkowa – http://kancelaria-expert.pl/optymalizacja-podatkowa

VN:F [1.9.18_1163]
Ocena: 10.0/10 (liczba ocen: 1)


Brak komentarzy... bądź pierwszy, dodaj swój komentarz!

Dodaj komentarz