Dom pasywny i badania termowizyjne

Historia termowizji zaczęła się od odkrycia promieniowania podczerwonego przez niemieckiego astronoma i konstruktora teleskopów Williama Herschela. William powtórzył eksperyment Newtona – czyli przepuszczał wiązkę światła słonecznego przez pryzmat, jednak on zwracał  uwagę nie na barwę światła jak jego poprzednik a na oddziaływanie cieplne w zależności od barwy widma. Herschel zauważył, że wskazania termometrów różnią się od wskazań tych, które znajdowały się poza widzialnym widmem.

Reklama

dom pasywnyZjawisko to określił jako „niewidzialne widmo termometryczne”. Innym badaniem jakie jest istotne dla budynków to badanie szczelności – przeprowadza się w drzwiach zewnętrznych budynku, podłącza się wentylator zasysający powietrze z przestrzeni wewnętrznej testowanego budynku.  Uszczelnianie całej budowy stanowi podstawowy warunek jego sprawności energetycznej. Gdy budując dom  usuniemy wszelkie nieszczelności pozwoli to osiągnąć, czy zredukować zużytą energię, jest to bardzo istotna sprawa dla inwestorów czy właścicieli budynków. W trakcie budowy, tuż po zamontowaniu warstwy nieprzepuszczającej powietrza należy wykonać badanie szczelności metodą pomiaru ciśnieniowego tzw. test blower door.

Przeprowadzając taki pomiar można wykryć nieszczelności i szybko usunąć awarię. Test ten wykonuje się już podczas budowy, aby zapewnić właściwą jakość warstw.

Przepisy rozporządzenia w sprawie oszczędnej gospodarki energią z 2002 roku kładą obowiązek, który mówi aby budynki były wyposażone w ściany stanowiące hermetyczne, nieprzepuszczające powietrza przegrody.  Pamiętajmy, że już podczas budowy domu można zapobiec nieszczelności i zredukować zużycie energii.

To właśnie na tym etapie można eliminować groźbę powstawania szkód, które mogłyby być powodowane zawilgoceniem budynku. Poprawić komfort budynku można również dzięki zapobieganiu przeciągom czy eliminacji przenikania do jego wnętrza cząsteczek pyłu czy kurzu.  Dowiedzieliśmy się, że bardzo istotnym elementem jest to aby budynek był szczelny, starajmy się więc aby energia była zminimalizowana.

Stopka autorska: badanie szczelności – http://thermo-patrol.pl/test-szczelnosci.php