Jak napisać dobry list motywacyjny?

list motywacyjny

Czasy, w których pracodawcy zmuszeni byli do czytania długich i nudnych życiorysów osób ubiegających się o pracę, minęły bezpowrotnie. Dziś nikogo nie interesuje skąd jesteśmy, kim są nasi rodzice i jak przebiegało pierwsze kilkanaście lat naszego życia. Pracodawcy, a raczej zatrudnieni przez nich specjaliści  poważnie traktują rzeczowe życiorysy zawodowe i listy motywacyjne. Życiorys zawodowy, czyli CV to krótki i zwięzły opis ścieżki edukacyjnej i zawodowej ubiegającego się o pracę. List motywacyjny jest dokumentem opisowym, który ma ukazać pracodawcy motywacje jakimi kieruje się osoba ubiegająca się o dane stanowisko lub o pracę w danej firmie bądź instytucji. Mówiąc wprost, z życiorysu zawodowego pracodawca ma dowiedzieć się co wie i co umie potencjalny pracownik jego firmy. Z listu motywacyjnego ma dowiedzieć się, jak zdaniem ubiegającego się o pracę, jego osobowość oraz zdobyta przez niego wiedza i doświadczenie wpłynie na jakość wykonywanej przez niego pracy.

Reklama

Dobry i zły list motywacyjny.

Dobrze napisany list motywacyjny nie powinien mieć kilku zdań, ani być dłuższy niż jedna strona A4. Kilka zdań to za mało, by przyszły pracodawca zobaczył jak widzimy siebie na danym stanowisku i zrozumiał dlaczego uważamy, że dobrze sprawdzimy się w danej pracy. Chaotyczny, długi i nie uporządkowany opis własnej osoby, znudzi czytającego i sprawi, że nie dobrnie on do końca tekstu. Dobry list motywacyjny, to list napisany własnymi słowami. Można oczywiście podpierać się wirtualnymi wzornikami, ale doświadczony rekrutant w lot zorientuje się, że ma do czynienia z wersją internetowego listu motywacyjnego, który od oryginału różni się tylko danymi osobowymi . Dobry list motywacyjny musi być napisany z troską o szczegóły. Chodzi o to, by nie kopiować raz napisanego listu i wysyłać go kolejnym pracodawcom. Oferty poszczególnych firm różnią się od siebie, może się więc zdarzyć, że jakaś część listu w ogóle nie będzie pasowała do tego, co pracodawca zamieścił w ogłoszeniu. Ciekawą lekturą są najczęściej popełniane błędy popełniane przez osoby piszące list motywacyjny. Niedopuszczalne są pomyłki w nazwach firm, adresach i nazwiskach osób, do których kierujemy nasz list. Dobry list motywacyjny nie jest powtórką z CV, jest charakterystyką nas samych, która zachęca pracodawcę do zaproszenia nas na rozmowę kwalifikacyjną.

Z czego składa się list motywacyjny.

List motywacyjny składa się z kilku części. Pierwszą z nich są dane adresowe. Dane ubiegającego się o pracę powinny znaleźć się w lewym górnym rogu dokumentu. Prawy górny róg powinna zająć nazwa miejscowości i data. Pod nimi umieszczamy nazwę i dane adresowe firmy. Kolejna część listu, to powitanie i wstęp. Najbardziej uniwersalną formą powitania są zwroty typu „szanowni państw”, „szanowna pani”, „szanowny panie. Wstęp powinien wyrażać chęć podjęcia pracy w danym miejscu i informować o tym, skąd wiemy o ofercie danego pracodawcy. W kolejnej części listu przechodzimy do uzasadnienia ubiegania się o pracę. Uzasadnienie to powinno być przemyślane i zgodne z oczekiwaniami pracodawcy, które poznaliśmy wcześniej. Kolejne zdania naszego listu powinny charakteryzować nas samych. Najlepiej będzie, jeśli krótko wymienimy cechy naszej osobowości, które są najbardziej potrzebne na danym stanowisku pracy. Kończąc swój list krótko podsumowujemy wszystko, co napisaliśmy wcześniej i zachęcamy pracodawcę do bezpośredniego kontaktu i rozmowy.

Stopka autorska: list motywacyjny – http://cv-list-motywacyjny.edu.pl