Polski Kodeks karny – wybrane artykuły i środki karne

Kodeks Karny, który wszedł w życie w 1997 roku to jedna z najważniejszych ustaw w naszym kraju, która odgrywa w życiu każdego obywatela ogromną rolę. Jest to prawo, które sankcjonuje czynności zakazane oraz wyznacza karę jaka zagraża osobie, która dany czyn zakazany popełniła.

Reklama

Jazda po alkoholu

Wśród sankcjonowanych przez kodeks karny czynności znajduje się jazda pod wpływem środka odurzającego co w rzeczywistości najczęściej będzie odnosić się do alkoholu. Jazda pod wpływem alkoholu sankcjonowana jest w artykułach 178a, 179 oraz 180. Przepisy te odnoszą się zarówno do jazdy pod wpływem alkoholu oraz do spowodowania wypadku w ruchu drogowym pod wpływem takiego środka. Jednocześnie karę, która grozi przestępcy uzależniają od okoliczności oraz skutków zdarzenia. Kara ta może sięgać nawet 12 lat, gdy w grę wchodzi wypadek ze skutkiem śmiertelnym. W zależności od okoliczności zdarzenia sąd ma możliwość zmiany kary i jej dopasowania do konkretnego przypadku.

Zabójstwo

Przestępstwo zabójstwa to jedno z najbardziej surowo karanych w naszym kodeksie karnym. Jego podstawowy typ został usankcjonowany w kodeksie karnym w artykule 148. W zależności od okoliczności zdarzenia oraz konkretnych warunków kara za zabójstwo jest różna. Wielkie znaczenie ma między innymi fakt, czy zostało ono popełnione umyślnie. Jednocześnie brane są pod uwagę okoliczności związane z okrucieństwem zabójstwa. Kolejne typu związane z innymi okolicznościami są sankcjonowane w kolejnych artykułach. Sam artykuł 148 daje możliwość wymierzenia kary w postaci więzienie w zależności od warunków może to być kara od 8 do 15 lat pozbawienia wolności, 25 lat pozbawienia wolności lub najbardziej surowa w naszym kodeksie kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Ograniczenie wolności sumienia

Wśród przestępstw, o których coraz częściej słyszymy, a które są sankcjonowane w naszym kodeksie są te, które ograniczają wolność sumienia. Zostały one usankcjonowane w artykułach 194-196 Kodeksu Karnego. Są to przepisy, które odnoszą się do ograniczeń jakie mogą się pojawić w stosunku do poszczególnych osób, ze względu na wyznawaną przez nich religię. Znajduje się tam również ochrona uczuć religijnych oraz prawa do wyrażania własnego kultu w miejscach publicznych. W zależności od konkretnego przestępstwa oraz okoliczności kara może być różna. W grę wchodzą zarówno grzywny, kary ograniczenia i pozbawienia wolności.

Kary w Kodeksie karnym

Nasz Kodeks Karny przedstawia kilka rodzajów kar. Wśród nich wymienić należy karę grzywny, która jest najmniej dotkliwą karą. Poza tym w grę wchodzi kara ograniczenia wolności, która jest karą, która wprowadza pewne ograniczenia w życiu obywatela. Najbardziej dotkliwą karą jest kara pozbawienia wolności, która dzieli się na kilka rodzajów. W grę wchodzi kara pozbawienia wolności do 15 lat, karę pozbawienia wolności na 25 lat oraz karę dożywotniego pozbawienia wolności, która jest najbardziej dotkliwą karą w naszym kodeksie karnym.

Środki karne

Poza karami Kodeks karny obowiązujący od 1997 roku wprowadza również inne ograniczenia dla osób popełniających przestępstwa w postaci określonych w artykule 39 kodeksu karnego środków karnych. Wymienić można w nich takie ograniczenia jak: pozbawienie praw publicznych, zakaz zajmowania konkretnych stanowisk, zakaz prowadzenia pojazdów, przepadek, obowiązek naprawienia szkody, nawiązka, świadczenie pieniężne oraz podanie wyroku do publicznej wiadomości. Są to środki, które mają wpływać na zwiększenie dotkliwości kar oraz zabezpieczenie postępowania karnego, które się toczy.

Artykuł napisany we współpracy z www.adwokatgb.pl

VN:F [1.9.18_1163]
Ocena: 0.0/10 (liczba ocen: 0)


Brak komentarzy... bądź pierwszy, dodaj swój komentarz!

Dodaj komentarz