Karnet15+ czyli model współpracy trójsektorowej

Projekt „KARnet15 + – model współpracy trójsektorowej” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Kapitał Ludzki, stanowi innowacyjny model współpracy trzech sektorów, obejmujących instytucje pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz publicznych i niepublicznych przedsiębiorców. Upowszechnienie tego typu modelu aktywnej współpracy ma na celu ułatwienie wchodzenia na rynek pracy młodzieży w wieku 15 – 25 lat, w tym w szczególności zagrożonej wykluczeniem społecznym.

Pierwszy etap projektu obejmuje działania zmierzające do zmiany sposobu postrzegania problemów młodych ludzi. Pozwolił on na wyodrębnienie kluczowych problemów młodzieży, szczególnie wychowanków pieczy zastępczej. Wśród najbardziej istotnych kwestii wyodrębniono m.in. brak pozytywnych wzorców i poczucia bezpieczeństwa, a także bezsilność wobec sytuacji materialnej i rodzinnej. Zwrócono także uwagę na niewłaściwą organizację i brak kompetencji instytucji pomocy społecznej. Aby uświadomić młodym ludziom, że wybór właściwej drogi edukacji, a w konsekwencji kariery zawodowej, powinien byś świadomą i przemyślaną decyzją, podjęto szereg działań w ramach projektu KARnet15+. Drugi etap projektu pozwoli na ocenę skuteczności podjętych działań.

W ramach programu powstaną więc sieci Klubów Aktywności Rozmaitych, które mieścić się będą we Wrocławiu i Poznaniu. W każdym z miast utworzone zostaną po trzy placówki, rozmieszczone w różnych dzielnicach miasta. Szczegóły funkcjonowania Klubów przedstawili pani Maria Haracz-Dąbrowska – Dyrektor Wrocławskiej Pracowni Psychoedukacji i Terapii „PLUS” Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz pan Jerzy Wójtowicz – socjoterapeuta, podczas konferencji inaugurującej projekt KARnet15+, która odbyła się 27 września 2012 roku.

Innowacyjne zajęcia i szkolenia realizowane w ramach powyższych placówek, obejmować będą kwestie społecznego przystosowania, wiedzy o rynku pracy, a także kształtowania i rozwijania zainteresowań podopiecznych. Kierownik projektu, Aldona Obszyńska dodaje: Młodzi ludzi będą się spotykali z liderami, którzy będą wsparciem w procesie rozwoju, nabywania wiedzy o rynku pracy, kompetencji społecznych i zawodowych. Pogłębią swoją świadomość nt. umiejętności i zalet, nauczą się rozpoznawać oczekiwania pracodawców. Miejsca te skupiać będą młodych ludzi, pragnących zdobyć doświadczenie i doskonalić swoje umiejętności zawodowe, staną się także przestrzenią twórczego eksperymentowania, tworzenia i poszukiwania swoich mocnych stron.

Podstawą trwałych korzyści jest konsekwentne wdrążanie programu i rzetelna współpraca między instytucjami. Podobną tezę przedstawia Aldona Obszyńska: KARnet15+ − model współpracy trójsektorowej umożliwi wymianę doświadczeń między podmiotami i kompleksowe podejście do problemów, bowiem dotychczasowy model pomocy świadczonej na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym na charaktery wybiórczy.

 

Dalsze informacje nt. projektu znajdziecie Państwo na stronie karnet15plus.pl. Zapraszamy!

VN:F [1.9.18_1163]
Ocena: 8.0/10 (liczba ocen: 1)


Brak komentarzy... bądź pierwszy, dodaj swój komentarz!

Dodaj komentarz